Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Lịch sử Lớp 12 - Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ 2 (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Lịch sử Lớp 12 - Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ 2 (Có đáp án)

Câu 1. Những nước nào tham gia Hội nghị Ianta?

A. Anh - Pháp - Mĩ. B. Anh - Mĩ - Liên Xô.

C. Anh - Pháp - Đức. D. Mĩ - Liên Xô - Trung Quốc.

Câu 2. Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Ianta là:

A. Đàm phán, kí kết các hiệp ước với các nước phát xít bại trận.

B. Các nước thắng trận thỏa thuận việc phân chia Đức thành hai nước Đông Đức và Tây Đức.

C. Ba cường quốc thỏa thuận khu vực đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít; phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.

D. Các nước phát xít Đức, Italia kí văn kiện đầu hàng phe Đồng minh vô điều kiện.

Câu 3. Ngày 4 đến 11/2/1945 diễn ra Hội nghị nào sau đây?

Hội nghị diễn ra từ:

A. Ianta. B. Pốt đam. C. Muy nich. D. Pa –ri.

Câu 4. Hội nghị Ianta đã họp ở đâu?

A. Nước Anh B. Nước Pháp C. Thụy Sĩ D. Liên Xô

Câu 5. Hội nghị Ianta có ảnh hưởng như thế nào đối với thế giới sau chiến tranh?

A. Làm nảy sinh những mâu thuẫn mới giữa các nước đế quốc với nhau.

B. Đánh dấu sự hình thành một trật tự thế giới mới sau chiến tranh.

C. Khuôn khổ của một trật

 

docx 4 trang phuongtran 4960
Bạn đang xem tài liệu "Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Lịch sử Lớp 12 - Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ 2 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	 BÀI 1: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ TG MỚI SAU CTTG2
Câu 1. Những nước nào tham gia Hội nghị Ianta?
A. Anh - Pháp - Mĩ.	B. Anh - Mĩ - Liên Xô.
C. Anh - Pháp - Đức.	D. Mĩ - Liên Xô - Trung Quốc.
Câu 2. Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Ianta là:
A. Đàm phán, kí kết các hiệp ước với các nước phát xít bại trận.
B. Các nước thắng trận thỏa thuận việc phân chia Đức thành hai nước Đông Đức và Tây Đức.
C. Ba cường quốc thỏa thuận khu vực đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít; phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.
D. Các nước phát xít Đức, Italia kí văn kiện đầu hàng phe Đồng minh vô điều kiện.
Câu 3. Ngày 4 đến 11/2/1945 diễn ra Hội nghị nào sau đây?
Hội nghị diễn ra từ:
A. Ianta. 	B. Pốt đam.	C. Muy nich.	D. Pa –ri.
Câu 4. Hội nghị Ianta đã họp ở đâu?
A. Nước Anh 	B. Nước Pháp 	C. Thụy Sĩ 	D. Liên Xô
Câu 5. Hội nghị Ianta có ảnh hưởng như thế nào đối với thế giới sau chiến tranh?
A. Làm nảy sinh những mâu thuẫn mới giữa các nước đế quốc với nhau.
B. Đánh dấu sự hình thành một trật tự thế giới mới sau chiến tranh.
C. Khuôn khổ của một trật tự thế giới từng bước được thiết lập(từ 1945 – 1947).
D. Là sự kiện đánh dấu sự xác lập vai trò thống trị thế giới của chủ nghĩa đế quốc Mĩ.
Câu 6. Hiến chương Liên hợp quốc được thông qua tại Hội nghị nào?
A. Hội nghị Ianta.	B. Hội nghị Xan Phran-xi-xcô.
C. Hội nghị Pôt-xđam.	D. Hội nghị Pari.
Câu 7. Cơ quan nào của Liên hợp quốc có sự tham gia đầy đủ tất cả các thành viên, họp mỗi năm 1 lần để bàn bạc thảo luận các vấn đề liên quan đến Hiến chương của Liên hợp quốc?
A. Ban thư kí.	B. Hội đồng bảo an.
C. Hội đồng quản thác quốc tế.	D. Đại hội đồng.
Câu 8. Nguyên tắc nhất trí giữa 5 nước lớn trong tổ chức Liên hợp quốc được đề ra vào thời điểm nào?
A. Tại Hội nghị Tê-hê-ran (1943). 
B. Tại Hội nghị San Phran-xi-xco (Tháng 4 - 6/1945).
C. Tại Hội nghị I-an-ta (tháng 2/1945).
D. Tại Hội nghị Pốt-xđam (tháng 7/1945).
Câu 9. Nguyên thủ của các nước tham gia Hội nghị I-an-ta là những ai ?
A. Rudơven, Clêmăngxô, Sơcsin.	B. Aixenhao, Xíttalin, Clêmăngxô.
C. Aixenhao, Xíttalin, Sơcsin.	D. Rudơven, Xíttalin. Sơcsin.
Câu 10. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có bao nhiêu nước thành viên?
A. 15 	B. 5 	C. 20 	D. 10
Câu 11. Tháng 9/1977, đánh dấu sự kiện gì của Việt Nam? khi nào và là thành viên thứ mấy của tổ chức này?
A. Gia nhập ASEAN.	B. Gia nhập Liên hợp quốc.
C. Gia nhập Hội quốc liên.	D. Gia nhập Khối Vacsava.
Câu 12. Sự tham gia của Liên Xô trong ban thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có ý nghĩa như thế nào?
A. Thể hiện đây là một tổ chức quốc tế có vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự, hoà bình, an ninh thế giới sau chiến tranh.
B. Góp phần làm hạn chế sự thao túng của chủ nghĩa tư bản đối với Liên hợp quốc.
C. Khẳng định vai trò tối cao của 5 nước lớn trong tổ chức Liên hợp quốc.
D. Khẳng định đây là một tổ chức quốc tế quan trọng nhất trong đời sống chính trị quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ II.
Câu 13. Theo quyết định của Hội nghị Ianta, Quân đội của những nước nào sẽ làm nhiệm vụ giải giáp chủ nghĩa phát xít tại nước Đức?
A. Anh, Pháp, Liên Xô, Mĩ.	B. Anh, Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ.
C. Mĩ, Liên Xô, Canada, Pháp.	D. Mĩ, Pháp, Anh, Canada.
Câu 14: Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới được hình thành trong những năm sau Chiến tranh thế giới thứ II?
A. Là một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở các nước tư bản thắng trận áp đặt quyền thống trị đối với các nước bại trận.
B. Là một trật tự thế giới hoàn toàn do chủ nghĩa tư bản thao túng.
C. Là một trật tự thế giới có sự phân tuyến triệt để giữa hai phe: Xã hội chủ nghĩa và Tư bản chủ nghĩa.
D. Là một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở các nước thắng trận cùng nhau hợp tác để thống trị, bóc lột các nước bại trận và các dân tộc thuộc địa.
Câu 15: Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày 4 đến ngày 11-2-1945 được tổ chức tại đâu?
A. Tại Oa-sinh-tơn (Mĩ).	B. Tại I-an-ta (Liên Xô).
C. Tại Pôt-xđam (Đức).	D. Tại Luân Đôn (Anh).
Câu 16: Nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển mối quan hệ giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của các dân tộc và thực hiện hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hoá, xã hội và nhân đạo là nhiệm vụ chính của:
A. Liên minh châu Âu	B. Hội nghị I-an-ta.
C. ASEAN.	D. Liên hợp quốc.
Câu 17. Nội dung nào sau đây không phải là quyết định của Hội nghị Ianta?
A. Thành lập tòa án quốc tế Nuyrambe để xét xử tội phạm chiến tranh.
B. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh và tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.
C. Thống nhất về việc thành lập tổ chức Liên Hợp quốc.
D. Thống nhất về việc thành lập tổ chức Liên Hợp quốc.
Câu 18. Tổ chức nào sau đây không phải là tổ chức của Liên hợp quốc?
A. UNICEF 	B. WTO 	C. WHO 	D. UNESCO
Câu 19. Trụ sở của tổ chức Liên Hợp quốc được đặt ở đâu?
A. NewYork 	B. Oasinhton 	C. California 	D. Boston
Câu 20. Nguyên tắc cơ bản nhất chỉ đạo hoạt động của Liên Hợp quốc
A. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước
B. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất cứ nước nào
C. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc
D. Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn (LXô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc)
Câu 21. Vai trò trọng yếu của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là
A. Giải quyết thỏa đáng các vấn đề về kinh tế - xã hội.
B. Tăng cường quan hệ hợp tác giữa các nước.
C. Giải quyết mọi công việc của Đại hội đồng.
D. Chịu trách nhiệm chính về duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
Câu 22. Việt Nam lần đầu tiên được tín nhiệm làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an là vào nhiệm kỳ nào?
A. 2008 - 2009.	B. 2007 – 2008
C. 2009 – 2010	D. 2006 – 2007
Câu 23. Theo quyết định của Hội nghị Ianta vùng Đông Đức, Đông Âu, miền Bắc Triều Tiên thuộc phạm vi ảnh hưởng của
A. Mĩ 	B. Liên Xô 	C. Pháp 	D. Anh
Câu 24. Theo nguyên tắc nhất trí của 5 nước Ủy viên thường trực, một quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chắc chắn được thông qua khi
A. Chỉ có ít nước bỏ phiếu chống	B. Không có nước nào bỏ phiếu chống
C. Không có nước nào bỏ phiếu	D. Phần lớn các nước bỏ phiếu thuận
(Lưu ý Một quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được thông qua khi không có nước nào bỏ phiếu chống cũng đồng nghĩa với việc nếu có một nước bỏ phiếu trống thì quyết định sẽ không được thông qua).
Câu 25. Vì sao trật tự Ianta được gọi là trật tự hai cực?
A. Hình thành các quốc gia đối lập nhau giữa các khu vực.
B. Tạo ra những vùng ảnh hưởng của hai cường quốc Xô – Mĩ trên thế giới.
C. Phân chia thành hai khu vực với sự phát triển kinh tế xã hội khác nhau.
D. Phân chia thế giới thành hai hệ thống các nước với chế độ xã hội khác nhau.
Câu 26. Việt Nam đã vận dụng nguyên tắc nào sau đây của Liên Hợp Quốc để giải quyết vấn đề Biển Đông?
A. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.
B. Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn.
C. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.
D. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia dân tộc.
Câu 27. Cơ quan hành chính - tổ chức Liên Hợp Quốc
A. Đại hội đồng	B. Hội đồng Bảo an
C. Ban thư kí	D. Hội đồng quản thác
Câu 28. Để tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản và nhanh chóng kết thúc chiến tranh trong thời gian từ 2 đến 3 tháng sau khi đánh bại phát xít Đức. Hội nghị Ianta (2 – 1945) quyết định
A. Anh và Liên Xô tiêu diệt lực lượng phát xít Nhật ở Trung Quốc.
B. Liên Xô không được tham chiến ở châu Á.
C. Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á.
D. Mĩ sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á.
Câu 29. Trong hơn nửa thế kỉ qua, Liên Hợp Quốc đã đóng vai trò như thế nào đối với thế giới:
A. Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
B. Diễn đàn quốc tế vừa hợp tác, vừa đấu tranh.
C. Giải quyết các vụ tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
D. Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế.
Câu 30. Nhiệm kì của các nước ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là
A. 2 năm 	B. 3 năm 	C. 4 năm 	D. 5 năm
Câu 31. Tiền thân của Liên Hợp Quốc là tổ chức nào?
A. Liên minh chống phát xít	B. Liên lục địa Âu – Mĩ
C. Hội Quốc Liên	D. Tổ chức Thương mại Thế giới
ĐÁP ÁN: 1A 2C 3A 4D 5C 6B 7D 8B 9D 10A 11B 12B 13A 14C 15B 16D 17A 18B 19A 20C 21D 23A 23B 24B 25D 26A 27C 28C 129B 30A 31C

Tài liệu đính kèm:

  • docxcau_hoi_trac_nghiem_on_tap_mon_lich_su_lop_12_bai_1_su_hinh.docx