Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2021 - Đề 01 (Có đáp án)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2021 - Đề 01 (Có đáp án)

Câu 1. (NB)Nội dung nào không phải là nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc?

A. Duy trì hòa bình, anh ninh thế giới.

B. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

C. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.

D. Bình đẳng chủ quyền giữa các nước và quyền tự quyết của các dân tộc.

Câu 2.(NB) Một số nước ở Đông Nam Á đã chớp thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền và tuyên bố độc lập vào thời điểm năm 1945 gồm:

A. Inđônêxia, Xingapo và Malaixia. B. Inđônêxia, Việt Nam và Lào.

C. Việt Nam, Philippin và Miến Điện. D. Việt Nam, Lào và Campuchia.

Câu 3.(NB) Nước khởi đầu cho cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại là:

A. Trung Quốc B. Mỹ C. Liên Xô. D. Anh.

 

doc 10 trang hoaivy21 6950
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2021 - Đề 01 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ BÁM SÁT ĐỀ MINH HỌA 2021
ĐỀ 01
ĐỀ THI THỬ THPTQG NĂM 2021
CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC
Môn thi: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh:	
Số báo danh:	
Bộ đề dự đoán bám sát ma trận của bộ sẽ đc tự động update liên tục cho tới lúc thi. Số lượng đề sẽ có từ 40-50 đề . Giá 300k. Many thanks ♡
Để sở hữu Trọn Bộ đề này vui lòng liên hệ Zalo O937-351-107
Câu 1. (NB)Nội dung nào không phải là nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc?
A. Duy trì hòa bình, anh ninh thế giới.
B. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.
C. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.
D. Bình đẳng chủ quyền giữa các nước và quyền tự quyết của các dân tộc.
Câu 2.(NB) Một số nước ở Đông Nam Á đã chớp thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền và tuyên bố độc lập vào thời điểm năm 1945 gồm:
A. Inđônêxia, Xingapo và Malaixia.	B. Inđônêxia, Việt Nam và Lào.
C. Việt Nam, Philippin và Miến Điện.	D. Việt Nam, Lào và Campuchia.
Câu 3.(NB) Nước khởi đầu cho cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại là:
A. Trung Quốc	B. Mỹ	C. Liên Xô.	D. Anh.
Câu 4.(NB) Nhân tố quyết định hàng đầu cho sự phát triển của kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
A. Biết thâm nhập thị trường thế giới. 
B. Áp dụng những thành tựu khoa học – kĩ thuật.
C. Tác dụng của những cải cách dân chủ. 
D. Con người được coi là vốn quý nhất.
Câu 5.(NB) Năm 1949, Liên Xô đạt được thành tựu khoa học - kĩ thuật nào dưới đây?
A. Phóng tàu vũ trụ Phương Đông.
B. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo.
C. Chế tạo thành công bom nguyên tử.
D. Đưa con người thám hiểm Mặt Trăng.
Câu 6.(TH) Phong trào đấu tranh được coi là “lá cờ đầu” của cách mạng Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là
A. cách mạng Mêhicô.	B. cách mạng Cuba.
B. cách mạng Côlômbia.	D. cách mạng Vênêxuêla.
Câu 7. (NB)Theo “Phương án Maobatton”, Ấn Độ đã bị chia cắt thành những quốc gia nào?
A.Bănglađét và Pakixtan.	B. Ấn Độ và Bănglađét.
C. Ấn Độ và Pakixtan.	D. Pakixtan và Nepan.
Câu 8.(VD) Nội dung nào trong công cuộc đổi mới đất nước ở Việt Nam có điểm tương đồng so với cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc?
A. Xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.
B. Coi đổi mới chính trị là trọng tâm.
C. Mở rộng quan hệ hợp tác với các nước tư bản phương Tây.
D. Kiên trì con đường độc lập, tự chủ, phát triển hòa bình
Câu 9.(NB) Ngày 1/1/1959,ở khu vực Mĩ La tinh, chế độ độc tài bị sụp ở nước nào sau đây?
	A. Cu Ba	B. Pêru	C. Chi lê	D. Haiti
Câu 10.(VD) Quyết định nào của Hội nghị Pốtxđam (8 - 1945) đã tạo nên khó khăn cho tình hình Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 như thế nào?
A. Giao cho quân đội Anh và quân đội Trung Hoa Dân quốc giải giáp quân đội Nhật ở Đông Dương.
B. Quân đội Mĩ vào Đông Dương giải giáp quân Nhật.
C. Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á.
D. Quân đội Anh, Mĩ, Pháp chiếm đóng Đông Dương.
Câu 11. (NB)Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam?
A. Công nhân 	 	B. Nông dân
C. Tiểu tư sản	 	D. Tư sản dân tộc
Câu 12.(VD) Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu đi vào đấu tranh 
tự giác ?
A. Công hội(bí mật) Sài Gòn Chợ Lớn do Tôn Đức Thắng đứng đầu.
B. Bãi công của thợ nhuộm ở Chợ Lớn
C. Bãi công của công nhân ở Nam Định, Hà Nội, Hải Phòng
D. Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son ở Cảng Sài Gòn ngăn tàu Pháp đàn áp cách mạng Trung Quốc.
Câu 13. (TH)Công lao đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam là
A. Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn 
B. Truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin
C. Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
D. Thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng cộng sản Việt Nam
Câu 14.(VD) Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (1930) là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam vì đã chấm dứt
A. thời kì truyền bá lí luận cách mạng giải phóng dân tộc vào Việt Nam.
B. hoạt động riêng lẻ của ba tổ chức cộng sản
C. vai trò lãnh đạo của giai cấp tư sản Việt Nam.
D. thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.
Câu 15.(NB) Tờ báo nào dưới đây là cơ quan ngôn luận của Đông Dương cộng sản Đảng?
A. Nhân đạo. 	B. Thanh niên. 	C. Búa liềm. 	D. Người cùng khổ.
Câu 16. (NB)Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nào?
 	A. Công nghiệp chế biến.
B. Nông nghiệp và khai thác mỏ.
C. Nông nghiệp và thương nghiệp.
 	D. Giao thông vận tải.
Câu 17(NB). Tổ chức đầu tiên mà Nguyễn Ái Quốc tiếp cận khi Người về Trung Quốc :
 A. Cộng sản đoàn.	
 B. Tâm Tâm xã.
 C. Hội việt Nam cách mạng Thanh Niện.	
 D. Hội các dân tộc bị áp bức ở Á Đông
Câu 18.(NB) Đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam diễn ra ở 
A. Thanh Hóa-Nghệ An.	B. Nghệ An-Hà Tĩnh.
C. Hà Tĩnh-Quảng Bình.	D. Thanh Hóa-Hà Tĩnh.
Câu 19.(VD) Chính sách tiến bộ nhất về kinh tế mà chính quyền Xô viết Nghệ -Tĩnh thực hiện là
A. tịch thu ruộng đất công chia cho dân cày nghèo, bãi bỏ một số thuế vô lý.
B. chú trọng đắp đê phòng lụt, tu sửa cầu cống, đường giao thông.
C. lập các tổ chức để nông dân giúp đỡ nhau sản xuất.
D. Xóa nợ cho người nghèo, khuyến khích sản xuất.
Câu 20. (NB)Lực lượng cách mạng được xác định trong Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 là
A. công nhân và tư sản.	B. công nhân và binh lính.
C. nông dân và tiểu tư sản	D. công nhân và nông dân.
Câu 21.(TH) Nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Việt Nam được Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 7/1936) xác định, đó là
A. đánh đuổi đế quốc Pháp, giành độc lập dân tộc.
B. đánh đuổi đế quốc Pháp và phong kiến tay sai.
C. chống phát xít, chống chiến tranh, giành độc lập dân tộc.
D. chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh.
Câu 22.(NB) Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5-1941) Nguyễn Ái Quốc chủ trương thành lập mặt trận 
 A. Mặt trận Liên Việt. 	C. Mặt trận Đồng minh.
 B. Mặt trận Việt Minh. 	D. Mặt trận phản đế Đông Dương.
Câu 23. (NB) Bốn tỉnh giành chính quyền sớm nhất trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là
A. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.
B. Thái Nguyên, Hà Nội, Huế, Sài Gòn.
C. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội, Huế.
D. Cao Bằng, Bắc Cạn, Hải Dương, Hà Tĩnh.
Câu 24: (VD) Thời cơ “ngàn năm có một” để nhân dân Việt Nam Tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 kết thúc khi
A. Nhật giao Đông Dương cho quân Trung Hoa Dân quốc.
B. thực dân Pháp bắt đầu nổ súng xâm lược trở lại Việt Nam.
C. Nhật cùng thực dân Anh chống phá chính quyền cách mạng.
D. quân Đồng minh vào Đông Dương giải giáp quân đội Nhật.
Câu 25. (VD) Chủ trương quan trọng nhất của Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5-1941) là 
A. thành lập Mặt trận Liên Việt. 
B. thành lập Mặt trận Việt Minh.
C. tiến hành cách mạng ruộng đất.
D. đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu
Câu 26: (VDC) Phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam là một phong trào
A. không mang tính cách mạng.	B. không mang tính dân tộc.
C. chỉ có tính dân chủ.	D. có tính chất dân tộc.
Câu 27. (VD)Sau Cách mạng tháng Tám 1945, ở Việt Nam kẻ thù nào là nguy hiểm nhất?
A. Trung Hoa Dân Quốc.	B. Phát xít Nhật.	
C. Thực dân Anh.	D. Thực dân Pháp.
Câu 28.(VD)Thái độ của thực dân Pháp sau khi kí Hiệp định sơ bộ (6-3) và Tạm ước (14-9) năm 1946 là
A. thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định và Tạm ước.
B. chỉ thi hành Hiệp định, không thi thành Tạm ước.
C. chỉ thi hành Tậm ước, không thi hành Hiệp định.
D. ngang nhiên xé bỏ Hiệp định và Tạm ước.
Câu 29.(NB) Đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng ta (1946-1954) là 
A. kháng chiến toàn diện và trường kì. 
B. phải liên kết với cuộc kháng chiến của Lào và Cămpuchia.
C. kháng chiến dựa và sức mình và tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài. 
D. Toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài .
Câu 30.(TH) Đặc điểm nổi bật của tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ 1954 là đặc điểm nào sau đây?
A. Đất nước bị chia cắt thành hai miền với hai chế độ chính trị khác nhau bởi những âm mưu và thủ đoạn của Mỹ - Diệm.
B. Miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng.
C. Pháp rút quân ra khỏi miền Bắc và miền Nam Việt Nam.
D. Pháp không tổ chức hiệp thương tổng tuyển cử ở hai miền Bắc và Nam Việt Nam.
Câu 31. (TH) Chiến thắng nào mở ra khả năng quân và dân miền Nam có thể đánh bại hoàn toàn chiến lược Chiến tranh đặc biệt?
A. Chiến thắng Ấp Bắc. 	B. Chiến thắng Vạn Tường. 
C. Chiến thắng Bình Gĩa. 	D. Chiến thắng Đồng Xoài.
Câu 32.(NB) Trong chiến lược Chiến tranh Đặc biệt (1961-1965) Mĩ –Diệm đã sử dụng lực chủ yếu nào?
A. Quân đội tay sai.	 	B. Quân viễn chinh Mĩ.	
C. Cố vấn Mĩ. 	D. Quân Mĩ và chư hầu.
Câu 33.(TH) Nội dung nào trong kế hoạch Giôn xơn – Mac Namara chứng tỏ đó là bước lùi của Mĩ so với kế hoạch Stalay – Taylo?
A. Bình định có trọng điểm miền Nam trong vòng hai năm.
B. Tăng nhanh viện trợ quân sự cho chính quyền Sài Gòn.
C. Đẩy mạnh việc lập Ấp chiến lược.
D. Tăng nhanh lực lượng quân đội Sài Gòn và cố vấn Mĩ.
Câu 34. (NB)Đế quốc Mĩ đã thực hiện chiến lược chiến tranh nào trong những năm 1969 - 1973?
A. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.
B. Chiến lược “Chiến tranh Cục bộ” .
C. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh”.
D. chiến tranh phá hoại lần thứ nhất.
Câu 35.(TH) Chiến thắng nào của ta trong năm 1975, đã chuyển cách mạng miền Nam từ cuộc tiến công chiến lược sang tổng tiến công chiến lược?
A. Chiến thắng Phước Long 	B. Chiến thắng Tây Nguyên
C. Chiến thắng Huế -Đà Nẵng 	D. Chiến thắng Quảng Trị
Câu 36.(NB) Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất quyết định tên nước là gì?
A. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
B. Việt Nam dân chủ cộng hòa
C. Việt Nam Cộng hòa
D. Việt Nam độc lập đồng minh.
Câu 37.(TH) Ngay sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, để bảo vệ lãnh thổ của Tổ quốc, Việt Nam phải đối đầu trực tiếp với những lực lượng xâm lược nào?
A. Quân xâm lược Mĩ, Pôn Pốt.
B. Tập đoàn Pôn Pốt, quân xâm lược Trung Quốc.
C. Quân xâm lược Pháp, Trung Quốc.
D. Quân xâm lược Nhật, Trung Quốc.
 Câu 38. (VD) Sự xuất hiện hai xu hướng bạo động và cải cách ở Việt Nam đầu thế kỉ XX chứng tỏ các sĩ phu tiến bộ
A. chịu ảnh hưởng của những hệ tư tưởng mới khác nhau.
B. xuất phát từ truyền thống cứu nước khác nhau.
C. chịu tác động của những bối cảnh thời đại khác nhau.
D. có những nhận thức khác nhau về kẻ thù của dân tộc.
Câu 39.(NB) Trong hoàn cảnh đất nước bị bao vây, từ năm 1919 nước nga thực hiện chính sách gì?
A. Chính sách kinh tế mới.	B. Chính sách quốc phòng toàn dân.
C. Chính sách cộng sản thời chiến.	D. Chính sách tổng động viên.
Câu 40.(VDC) Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng quan hệ quốc tế thời kì Chiến tranh lạnh?
A. Tình trạng đối đầu căng thẳng giữa hai siêu cường Xô - Mĩ.
B. Chiến tranh cục bộ xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới.
C. Trật tự hai cực Ianta từng bước bị xói mòn.
D. Các nước lớn đối thoại thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp.
---------- Hết---------
Đáp án và lời giải chi tiết
1-A
2-B
3-B
4-D
5-C
6-B
7-C
8-A
9-A
10-A
11-B
12-D
13-A
14-D
15-C
16-B
17-B
18-B
19-B
20-D
21-D
22-B
23-A
24-D
25-D
26-D
27-D
28-D
29-D
30-A
31-A
32-A
33-A
34-C
35-B
36-A
37-B
38-D
39-C
40-D
Câu 1.
Phương pháp: Sgk Lịch sử lớp 12, trang 7.
Cách giải: 
Các đáp án, B,C. D là nguyên tác hoạt động của LHQ
C. Duy trì hoà bình an ninh thế giới là much đích thành lập của LHQ
Chọn đáp án: A
Câu 2.
Phương pháp: Sgk Lịch sử lớp 12, trang 25.
Cách giải:
Chớp thời cơ quân Nhật đầu hàng quân đồng minh, các nước Việt Nam, Indonexia, Lào gianhf độc lập.
Chọn đáp án: B
Câu 3.
Phương pháp: Sgk Lịch sử lớp 12, trang 43.
Cách giải:
Mĩ là nước khởi đầu cuộc cách mạng KHKT).
Chọn đáp án: B
Câu 4.
Phưng pháp: Sgk trang 55
Cách giải: vì con người là chủ thể của mọi phát minh, sáng tạo.
Chọn đáp án: D
Câu 5.
Phương pháp: sgk Lịch sử 12, trang 11.
Cách giải: 
Năm 1949, Liên Xô đã chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ.
 Chọn đáp án: C
Câu 6. sgk Lịch sử 12, trang 39
Phương pháp: 
Cách giải:
Vì cách mạng Cuba là cuộc cách mạng tiêu biểu nhất trong cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ ở khu vực Mĩ latinh
Chọn đáp án: B
Câu 7.
Phương pháp: sgk Lịch sử 12, trang 33.
Cách giải:
Trước sức ép của phong trào đấu tranh, thực dân Anh buộc phải nhượng bộ, chia Ấn Độ thành 2 nước Ấn Độ và Pakixtan trên cơ sở ton giáo.
Chọn đáp án: C
Câu 8.
Phương pháp: sgk Lịch sử 12, trang 22 và 209.
Cách giải:
Qua nôi dung cuộc đổi mới của Việt Nam và Trung Quốc rút ra điểm tương đồng về xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.
Chọn đáp án: A
Câu 9.
Phương pháp: sgk Lịch sử 12, trang 39.
Ngày 1-1-1959, chế độ độc tài Batixta sụp đổ.
Chọn đáp án: A
Câu 10.
Phương pháp: SGK trang 5, 6
Cách giải:
Theo sự phân chia phạm vi ảnh hưởng của các nước thắng trận “ các vùng còn lại của châuÁ(Đông Nam Á,..) vãn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây và liên hệ đến tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám 1945..
Chọn đáp án: A
Câu 11.
Phương pháp: sgk Lịch sử 12, trang 78.
Cách giải:
- nông dân là một lực lượng cách mạng to lớn, đông đảo, và hăng hái của cách mạng.
Chọn đáp án: B
Câu 12.
Phương pháp: sgk Lịch sử 12, trang 81.
Cách giải: vì các phong trào đấu tranh trước đó của công nhân chỉ vì mục tiêu kinh tế trước mắt, baic công của công nhân Ba Son đoàn kết quốc tế vô. Sản, có mục tiêu chính trị.
Chọn đáp án: D
Câu 13.
Phương pháp: sgk Lịch sử 12, trang 81.
Cách giải:
Sau khi đọc bản sơ thảo luận cương của Lê Nin về vấn đê dân tộc và thuộc địa, Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.
Chọn đáp án: A
Câu 14.
Phương pháp: sgk Lịch sử 12, trang 89
Cách giải: vì từ khi Đảng ra đời có đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi naỳ đến thắng lợi khác. 
Chọn đáp án: D
Câu 15.
Phương pháp: sgk Lịch sử 12, trang 87.
Cách giải:
Ra báo Búa liềm làm cơ quan ngôn luận 
Chọn đáp án: C
Câu 16. 
Phương pháp: 
Cách giải: SGK 12 trang 77
Vốn đầu tư vào nông nghiệp nhiều nhất.
Chọn đáp án: B
Câu 17.
Phương pháp: sgk Lịch sử 12, trang 83.
Cách giải: 
Nguyễn Ái Quốc, đã lựa chọn giác ngộ một số thanh niên yêu nước trong Tâm tâm xã.
Chọn đáp án: B
Câu 18.
Phương pháp: sgk Lịch sử 12, trang 93,94.
Cách giải:phân tích
.việc giành chính quyền và thực hiện các chính sách tiến bộ ở Nghệ An và Hà Tĩnh.
Chọn đáp án: B
Câu 19.
Phương pháp: sgk Lịch sử 12, trang 94.
Cách giải: 
Thi hành cácc biện pháp chia ruộng đất công cho dân cày, bãi bỏ các thứ thuế vô lý”.
Chọn đáp án: A
Câu 20.
Phương pháp: sgk Lịch sử 12, trang 95.
Cách giải:
Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930, xác định 2 giai cấp công nhân và nông dân là lực lượng của cách mạng”.
Chọn đáp án: D
Câu 21.
Phương pháp: sgk Lịch sử 12, trang 100.
Cách giải: Hội nghị xác định nhiệm vụ trực tiếp trước mắt. là đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiên tranh 
Chọn đáp án: D
Câu 22.
Phương pháp: SGK TRANG 109
Cách giải: NGÀY 19/5/1941, Việt Nam độc lập đồng minh ( Việt Minh) ra đời.
Chọn đáp án: B
Câu 23.
Phương pháp: sgk 12 trang 116
Cách giải:ngày 18/8/1945, nhân dan các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh và Quảng Nam giành được chính quyền.
- Đáp án A: .
Câu 24.
Phương pháp: phân tích.
Cách giải: vì quân đồng minh vào Việt Nam không có thiện chí giúp đỡ mà phá hoại cách mạng. Quân Anh là đồng minh của Pháp sẽ dọn đường cho Pháp xâm lược nước ta một lần nữa, phía sau quân TrungHoa dân quốc là đế quốc Mĩ,..
Chọn đáp án: D
Câu 25: 
Phương pháp: sgk 12trang 108.
Cách giải: Hội nghị khẳng định nhiệm vụ chủ yếu trước mắt là giải phóng dân tộc
Chọn đáp án: D
Câu 26: 
Phương pháp: phân tích.
Tính chất chủ yẻu của phong trào cách mạng 1936-1939 là dân chủ, bên canh đó vẫn có tính dân tộc.
Chọn đáp án: D
Câu 27:
Phương pháp: phân tích.
Cách giải:
Trong tình cảnh hiểm nghèo thù trong và giặc ngoài, chỉ có thực dân Pháp là có dã tâm tâm xâm lược nước ta 1 lần nữa, và theo qui đinh của Hội nghị Potxdam.
Chọn đáp án: D
Câu 28:
Phương pháp: phân tích sgk Lịch sử 12, trang 128,129.
Cách giải:
- Phân tích thái độ của Pháp không chịu thi hành Hiệp Định sơ bộ và tạm ước vì Pháp có dã tâm xâm lược nước ta 1 lần nữa.
Chọn đáp án: D
Câu 29: 
Phương pháp: SGK 12 trang 131
Cách giải:đó là đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế.
Chọn đáp án: D
Câu 30: 
Phương pháp: phân tích.
Cách giải: do âm mưu của đế quốc Mĩ biến miền Nam trở thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự nên dựng nên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm âm mưu chia cắt lâu dài nước ta. Cách mạng 2 miền có 2 nhiệm vụ khác nhau.
Chọn đáp án: A
Câu 31:
Phương pháp: sgk Lịch sử 12, trang 170.
Cách giải: Phân tích sau chiến thăng Ấp Bắc nhân dân miền Nam vững tin có thể đánh bại chiến tranh đặc biệt của Mĩ. Vì cuộc hành quân càn quyét của Mĩ _nguỵ vào Ấp Bắc rất lớn có sự yểm trợ của pháo binh, xe tăng, xe bọc thép, 
Chọn đáp án: A
Câu 32:
Phương pháp: SGK 12 trng 168
Cách giải: Chiến tranh đặc biệt là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân mới được tiến hành bằng quân đội tay sai,..
Chọn đáp án: A
Câu 33.
Phương pháp: sgk 12 trang 171
Phân tichs với kế hoạch Xtaly-Talo Mĩ bình định Miện Nam trong vòng 18 tháng, còn kế hoạch Giôn xơn Mác Namara bình định có trọng điểm miền Nam trong 2 năm. Như vậy thời gian dài hơn và qui mô nhỏ hơn. Nên nó là bước thụt lùi.
Chọn đáp án: A
Câu 34.
Phương pháp: SGK Lịch sử 12 trang 180, 
Cách giải: sau thất bại của chiến lược chiến tranh cục bộ đế quốc Mĩ thực hiện chiến lược Việt Nam hoá và Đông Dương hoá chiến tranh( 1969-1973)
Chọn đáp án: C
Câu 35.
Phương pháp: sgk Lịch sử 12, trang 194.
Cách giải: Phân tích sau chiến thắng tây Nguyên đã chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ sang giai đoạn mới “ từ tiến công chiến lược sang tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam”.
Chọn đáp án: B
Câu 36.
Phương pháp: SGK 12 trang 202.
Cách giải:
Quốc hội khoá VI nước Việt nam thống nhất họp kì đầu tiên tại Hà Nội quyết định tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chọn đáp án: A
Câu 37: 
Phương pháp: sgk Lịch sử 12, trang 206.
Cách giải: 
Sau thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, để bảo vệ Tổ quốc , Việt Nam phải chống quân xâm lược trung Quốc ở biên giói phía Bắc và quân Pôn pốt ở biên giới phía tây Nam.
Chọn đáp án: B
Câu 38: 
Phương pháp: phân tích .
Cách giải:
Sự xuất hiện 2 khuynh hướng bạo động và cải cách ở Việt Nam đầu thế kỉ XX là do các sĩ phu đứng đầu là Phan Bội Châu và Phan Châu trinh có sự nhận thức khác nhau về kẻ thù của dân tộc.
Chọn đáp án: D
Câu 39.
Phương pháp: Sgk 11
Cách giải:
- Trong tình cảnh khó khăn lê Nin và Đảng Bôn sê vích đã tiến hành chính sách kinh tế mới
Chọn đáp án: C
Câu 40.
Phương pháp: phân tích dùng phương pháp loại trừ.
Cách giải:
Các phương án A,B,C. phản ánh quan hệ quốc tế trong thời kì chiến tranh lanh. Phương án D là biểu hiện xu thế hoà hoãn Đông tây, chiến tranh lạnh chấm dứt.
Chọn đáp án: D

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_thu_thpt_quoc_gia_mon_lich_su_nam_2021_de_01_co_dap_a.doc