Đề giao lưu đội tuyển HSG lần 1 môn Lịch sử Lớp 12 - Năm học 2020-2021 - Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa

Đề giao lưu đội tuyển HSG lần 1 môn Lịch sử Lớp 12 - Năm học 2020-2021 - Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa

Câu 3 (4,0 điểm): So sánh con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc với Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh. Từ đó rút ra điểm mới trong con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc.

Câu 4 (4,0 điểm): Bằng hiểu biết của mình, anh (chị) hãy chứng minh: Trào lưu dân tộc chủ nghĩa đầu thế kỷ XX ở Việt Nam là sự kế tục của phong trào Cần vương cuối thế kỷ XIX, đồng thời đánh dấu bước phát triển mới của cuộc vận động giải phóng dân tộc ở nước ta.

Câu 5 (3,0 điểm): Trật tự thế giới mới được hình thành sau chiến tranh thế giới thứ hai dựa trên cơ sở nào? Anh (chị) hãy trình bày cơ sở quan trọng nhất thiết lập nên trật tự thế giới mới hình thành sau chiến tranh thế giới thứ hai.

 

docx 2 trang phuongtran 7200
Bạn đang xem tài liệu "Đề giao lưu đội tuyển HSG lần 1 môn Lịch sử Lớp 12 - Năm học 2020-2021 - Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA
Số báo danh
...
...
 ĐỀ CHÍNH THỨC
 KÌ THI KSCL ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
LIÊN TRƯỜNG THPT LẦN THỨ NHẤT
Năm học: 2020 - 2021
Môn: Lịch sử - Lớp 12 THPT
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
 (Đề có 01 trang, gồm 06 câu)
Câu 1 (3,0 điểm): Hoàn thành bảng niên biểu các sự kiện trong tiến trình lịch sử thế giới hiện đại:
STT
Thời gian
Sự kiện lịch sử
1
2/1945
2
24/10/1945
3
1/10/1949
4
26/1/1950
5
7/1954
6
1/1/1959
7
8/8/1967
8
2/12/1975
9
2/1976
10
9/1977
11
12/1978
12
7/1/1979
Câu 2 (3,0 điểm): Hoàn thành bảng biểu sau:
TT
Đặc điểm
Phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX
1
Bối cảnh lịch sử
2
Mục tiêu đấu tranh
3
Hình thức đấu tranh
4
Lực lượng tham gia
5
Kết quả
6
Ý nghĩa
Câu 3 (4,0 điểm): So sánh con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc với Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh. Từ đó rút ra điểm mới trong con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc.
Câu 4 (4,0 điểm): Bằng hiểu biết của mình, anh (chị) hãy chứng minh: Trào lưu dân tộc chủ nghĩa đầu thế kỷ XX ở Việt Nam là sự kế tục của phong trào Cần vương cuối thế kỷ XIX, đồng thời đánh dấu bước phát triển mới của cuộc vận động giải phóng dân tộc ở nước ta. 
Câu 5 (3,0 điểm): Trật tự thế giới mới được hình thành sau chiến tranh thế giới thứ hai dựa trên cơ sở nào? Anh (chị) hãy trình bày cơ sở quan trọng nhất thiết lập nên trật tự thế giới mới hình thành sau chiến tranh thế giới thứ hai.
Câu 6 (3,0 điểm): Sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, Đông Nam Á có những biến đổi gì? Anh (chị) hãy trình bày biến đổi lớn nhất của Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai.
------------- HẾT ---------------

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_giao_luu_doi_tuyen_hsg_lan_1_mon_lich_su_lop_12_nam_hoc_2.docx
  • docxSử (Đáp án).docx