Đề thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT môn Lịch sử Lớp 12 - Năm: 2020

Đề thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT môn Lịch sử Lớp 12 - Năm: 2020

Câu 1 (2,5 điểm)

Anh/Chị hãy chứng minh nhận định: Từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII, sự thông thương buôn bán với nước ngoài nhất là với các nước phương Tây, đã bước đầu đưa Đại Việt tiếp xúc với luồng thương mại quốc tế đang phát triển, góp phần mở rộng thị trưởng trong nước và thúc đẩy sự hưng thịnh của một số đô thị.

Câu 2 (2,5 điểm)

Trình bày suy nghĩ của anh/chị về nhận định: Việc thực hiện Chính sách Kinh tế mới (NEP) của Đảng Bônsêvích Nga đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm đối với công cuộc đồi mới ở Việt Nam.

Câu 3 (3,0 điểm)

Anh/Chị hãy làm rõ vai trò và những điểm sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc tạì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu 1930.

Câu 4 (3,0 điểm)

 

docx 1 trang phuongtran 3730
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT môn Lịch sử Lớp 12 - Năm: 2020", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT 
 NĂM HỌC 2020-2021
 ĐÈ THI CHÍNH THỨC Môn: LỊCH SỬ
 Thời gian: 180 phút {không kể thời gian giao đề) 
 Ngày thi: 25/12/2020
 (Đề thi cỏ 01 trang, gồm 07 câu)
Câu 1 (2,5 điểm)
Anh/Chị hãy chứng minh nhận định: Từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII, sự thông thương buôn bán với nước ngoài nhất là với các nước phương Tây, đã bước đầu đưa Đại Việt tiếp xúc với luồng thương mại quốc tế đang phát triển, góp phần mở rộng thị trưởng trong nước và thúc đẩy sự hưng thịnh của một số đô thị.
Câu 2 (2,5 điểm)
Trình bày suy nghĩ của anh/chị về nhận định: Việc thực hiện Chính sách Kinh tế mới (NEP) của Đảng Bônsêvích Nga đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm đối với công cuộc đồi mới ở Việt Nam. 
Câu 3 (3,0 điểm)
Anh/Chị hãy làm rõ vai trò và những điểm sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc tạì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu 1930.
Câu 4 (3,0 điểm)
Phân tích tính chất dân tộc và dân chủ của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 
ở Việt Nam.
Câu 5 (3,0 điểm)
Có đủng hay không khi khẳng định rằng: Đến năm 1950 cuộc chiến tranh Đông Dương chịu sự tác động của hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa? Vì sao? 
Câu 6 (3,0 điểm)
Anh/Chị hãy làm sáng tỏ nghệ thuật giành thắng lợi từng bước của Đảng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975. Nghệ thuật đó tiếp tục được thể hiện như thế nào trong tiến trình đổi mới ở Việt Nam?
Câu 7 (3,0 điểm)
Vì sao vào những năm 90 của thế kỉ XX, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đẩy mạnh hợp tác kinh tế? Theo anh/chị, sự hợp tác đó có tác động tích cực đến Việt Nam như thế nào?
 ..HẾT .
*Thỉ sinh không được sử dụng tài liệu
*Giảm thị không giải thích gì thêm.
Vừa thi xong chưa có đáp án

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_thi_chon_hoc_sinh_gioi_quoc_gia_thpt_mon_lich_su_lop_12_n.docx