Đề khảo sát chất lượng đội tuyển HSG liên trường khối THPT huyện Triệu Sơn mở rộng lần 2 môn Lịch sử Lớp 12 - Năm học 2020-2021

Đề khảo sát chất lượng đội tuyển HSG liên trường khối THPT huyện Triệu Sơn mở rộng lần 2 môn Lịch sử Lớp 12 - Năm học 2020-2021

 Câu 2 (3,0 điểm): So sánh hai xu hương cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đầu thế kỷ XX theo các tiêu chí sau: chủ trương cứu nước, mục tiêu trước mắt, biện pháp đấu tranh, hình thức hoạt động, khuynh hướng chính trị, hạn chế.

Câu 3 (4,0 điểm): Xác định mốc thời gian kết thúc hành trình cứu nước của Nguyễn Ái Quốc. Phân tích những yếu tố tác động đến việc khẳng định con đường cứu nước mới của Người.

Câu 4 (4,0 điểm): Đảng đã xác định kẻ thù, mục tiêu đấu tranh của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945 như thế nào? Vì sao khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Đảng lại xác định mục tiêu trước mắt của cách mạng là đánh đổ đế quốc, phát xít và tay sai?

Câu 5 (4,0 điểm): Nêu những biến đổi lớn ở khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Trong các năm 1945, 1967, 1976, có những sự kiện nào tác động đến sự phát triển của các quốc gia Đông Nam Á?

Câu 6 (2,0 điểm): Hoàn cảnh, quá trình thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa? Sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa có ý nghĩa như thế nào đối với phong trào cách mạng trong tỉnh?

 

doc 1 trang phuongtran 29/04/2021 3060
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng đội tuyển HSG liên trường khối THPT huyện Triệu Sơn mở rộng lần 2 môn Lịch sử Lớp 12 - Năm học 2020-2021", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CHÍNH THỨC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA
TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 4
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐỘI TUYỂN HSG
LIÊN TRƯỜNG KHỐI THPT HUYỆN TRIỆU SƠN MỞ RỘNG
LẦN 2 - NĂM HỌC 2020-2021
Môn: LỊCH SỬ - Lớp 12 THPT
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày khảo sát: 12 tháng 11 năm 2020
 (Đề khảo sát có 01 trang, gồm 6 câu)
Câu 1 (3,0 điểm):
Hãy hoàn thành bảng niên biểu các sự kiện thuộc nội dung phần lịch sử thế giới sau:
TT
Thời gian
Tên sự kiện 
1
17/8/1945
2
23/8/1945
3
12/3/1947
4
1949
5
18/4/1951
6
08/9/1951
7
02/1972
8
20/9/1977
9
01/01/1993
10
28/7/1995
11
20/5/2002
12
11/2007
 Câu 2 (3,0 điểm): So sánh hai xu hương cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đầu thế kỷ XX theo các tiêu chí sau: chủ trương cứu nước, mục tiêu trước mắt, biện pháp đấu tranh, hình thức hoạt động, khuynh hướng chính trị, hạn chế.
Câu 3 (4,0 điểm): Xác định mốc thời gian kết thúc hành trình cứu nước của Nguyễn Ái Quốc. Phân tích những yếu tố tác động đến việc khẳng định con đường cứu nước mới của Người.
Câu 4 (4,0 điểm): Đảng đã xác định kẻ thù, mục tiêu đấu tranh của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945 như thế nào? Vì sao khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Đảng lại xác định mục tiêu trước mắt của cách mạng là đánh đổ đế quốc, phát xít và tay sai?
Câu 5 (4,0 điểm): Nêu những biến đổi lớn ở khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Trong các năm 1945, 1967, 1976, có những sự kiện nào tác động đến sự phát triển của các quốc gia Đông Nam Á?
Câu 6 (2,0 điểm): Hoàn cảnh, quá trình thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa? Sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa có ý nghĩa như thế nào đối với phong trào cách mạng trong tỉnh?
 .HẾT 
Họ tên thí sinh:..........................................................SBD:................................
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

Tài liệu đính kèm:

  • docde_khao_sat_chat_luong_doi_tuyen_hsg_lien_truong_khoi_thpt_h.doc