Bài giảng môn Toán học Lớp 12 - Khái niệm về khối đa diện

Bài giảng môn Toán học Lớp 12 - Khái niệm về khối đa diện

KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN

HÌNH ĐA DIỆN: là hình được tạo bởi một số hữu hạn các đa giác thỏa mãn hai tính chất:

a) Hai đa giác phân biệt hoặc không có điểm chung, hoặc có một đỉnh chung, hoặc có một cạnh chung.

b) Mỗi cạnh của đa giác nào cũng là cạnh chung của đúng hai đa giác.

Mỗi đa giác như thế được gọi là một mặt của hình đa diện.

* Khối đa diện (H) là phần không gian được giới hạn bởi hình đa diện (H), kể cả hình đa diện đó.

 

pptx 14 trang phuongtran 6170
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Toán học Lớp 12 - Khái niệm về khối đa diện", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHỐI ĐA DIỆNKHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆNHÌNH ĐA DIỆN: là hình được tạo bởi một số hữu hạn các đa giác thỏa mãn hai tính chất:a) Hai đa giác phân biệt hoặc không có điểm chung, hoặc có một đỉnh chung, hoặc có một cạnh chung.b) Mỗi cạnh của đa giác nào cũng là cạnh chung của đúng hai đa giác. Mỗi đa giác như thế được gọi là một mặt của hình đa diện.* Khối đa diện (H) là phần không gian được giới hạn bởi hình đa diện (H), kể cả hình đa diện đó.Hai hình được gọi là bằng nhau nếu có một phép dời hình biến hình này thành hình kia.HAI HÌNH ĐA DIỆN BẰNG NHAUThử sức: Cho khối lập phương ABCD.A’B’C’D’. Tìm các hình đa điện bằng nhau và giải thích hình này biến thành hình kia qua phép dời hình nào)PHÂN CHIA CÁC KHỐI ĐA DIỆNPhân chia khối lăng trụ ABC.A’B’C’ thành hai khối chópC'B'A'CBAMặt phẳng (A’BC) chia lăng trụ thành hai khối chóp A.A’BC và A’.BCB’C’Phân chia khối lăng trụ ABC.A’B’C’ thành ba khối chópC'B'A'CBAPhân chia khối lăng trụ ABC.A’B’C’ thành ba khối chópPhân chia khối lăng trụ ABC.A’B’C’ thành ba khối chópKhối lăng trụ có thể chia thành ba khối tứ diện: A’ABC; BA’B’C’; BCC’A’.Phân chia khối lăng trụ ABC.A’B’C’ thành ba khối chópVí dụ: Hãy phân chia một khối hộp thành 	a) 6 khối tứ diện	b) 5 khối tứ diện

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_mon_toan_hoc_lop_12_khai_niem_ve_khoi_da_dien.pptx