Bài giảng môn Toán học Lớp 12 - Chương IV, Bài 1: Số phức (Tiết 2)

Bài giảng môn Toán học Lớp 12 - Chương IV, Bài 1: Số phức (Tiết 2)

4. Biểu diễn hình học số phức

HĐ1: Hãy biểu diễn các điểm A(-1, 2); B(0,3); C(1, 4); M(a,b) trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

Điểm M(a,b) trong hệ tọa độ Oxy được gọi là điểm biểu diễn số phức 𝑧=𝑎+𝑏𝑖

Định nghĩa:

Mỗi số phức z = a + b.i hoàn toàn xác định bởi cặp số thực (a;b).

Điểm M(a;b) trong một hệ trục toạ độ vuông góc của mặt phẳng được gọi là điểm biểu diễn số phức z = a +bi . ( hình vẽ)

pptx 9 trang phuongtran 3140
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Toán học Lớp 12 - Chương IV, Bài 1: Số phức (Tiết 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1. Tìm phần thực và phần ảo của các số phức sau:a. 	 b. d. KIỂM TRA BÀI CŨ2. Tim số thực x, y biết rằnga) b)c.Chương 4 Số PhứcTiết 61Số phức(t2)GIẢI TÍCH 124. Biểu diễn hình học số phứcHĐ1: Hãy biểu diễn các điểm A(-1, 2); B(0,3); C(1, 4); M(a,b) trên mặt phẳng tọa độ Oxy.Định nghĩa:Mỗi số phức z = a + b.i hoàn toàn xác định bởi cặp số thực (a;b).Điểm M(a;b) trong một hệ trục toạ độ vuông góc của mặt phẳng được gọi là điểm biểu diễn số phức z = a +bi . ( hình vẽ)ayOxMbĐiểm M(a,b) trong hệ tọa độ Oxy được gọi là điểm biểu diễn số phức Ví dụ 1: a) Các điểm ở trên biểu diễn số phức nào?b) Biểu diễn các số phức : ; trên mặt phẳng tọa độc) Các điểm biểu diễn số thực, số thuần ảo nằm ở đâu trên mặt phẳng tọa độ?Nhận xét:+) Các số phức có phân thực a nằm trên đường thẳng +) Các số phức có phần ảo b nằm trên đường thẳng yOxM3-2-1NQ5P-3Điểm A(-1;2) biểu diễn số phức z=-1+2i Điểm B(0;3) biểu diễn số phức z=3i Điểm C(1;4) biểu diễn số phức z=1+4i b) 2Cho A(2,1) có Độ dài vectơ được gọi là môđun của số phức được biểu diễn bởi điểm Giả sử số phức được biểu diễn bởi điểm trên mặt phẳng tọa độ có môđun là gì?5. Mô đun của số phức.Giả sử số phức được biểu diễn bởi điểm M(a;b) Độ dài của vectơ được gọi là Môđun của số phức z kí hiệu |z| Vậy :Dễ thấy =Ví Dụ 5. Tìm môđun của các số phức sau:a. a. =b. =c. ==5d. =ayOxMbHãy biểu diễn cặp số phức sau trên mặt phẳng tọa độ và nêu nhận xét:Cặp số phức trên đối xứng qua trục OxOyx236. Số phức liên hợp*Định nghĩa:Cho số phức . Ta gọi a-bi là số phức liên hợp của z và kí hiệu -Trên mặt phẳng tọa độ, các điểm biểu diễn z và đối xứng với nhau qua trục OxVí dụ 3: Cho số phức Tìm và , em có nhận xét gì về số phức z và Tính và . Cho nhận xét.?Nhận xét:* = * = KẾT QUẢ: =3+4i, =4+i , = 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_mon_toan_hoc_lop_12_chuong_iv_bai_1_so_phuc_tiet_2.pptx