Bài giảng môn Toán học Lớp 12 - Ôn tập Chương I: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Bài giảng môn Toán học Lớp 12 - Ôn tập Chương I: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Kiến thức cơ bản

 Tập xác định : D=R\ (−𝑑)/𝑐

 Sự biến thiên:

 Đạo hàm: y’= (𝑎𝑑−𝑏𝑐)/((𝑐𝑥+𝑑)^2 ) ( ad – bc ≠0 )

 Cực trị: Hàm số không có cực trị

 Tiệm cận:

 Bảng biến thiên + đồ thị hàm số (tham khảo bảng sau)

ppt 10 trang phuongtran 3710
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Toán học Lớp 12 - Ôn tập Chương I: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đồ thị hàm số y = Tổ 1 : Hồng Anh, Lê Hoàng, Thủy, Diệu Anh,Ngô Long, Đức Minh, Khánh Ly, Hà, Hồng DươngGồm :Kiến thức cơ bảnCác dạng bài tậpTrò chơi9/3/20XXPresentation Title2 Tập xác định : D=R\ Sự biến thiên: Đạo hàm: y’= ( ad – bc Cực trị: Hàm số không có cực trị Tiệm cận: đường thẳng x= là TCĐ đường thẳng y = là TCN Bảng biến thiên + đồ thị hàm số (tham khảo bảng sau)_ + Kiến thức cơ bảnad – bc > 0ad – bc 0 nghịch biến ad-bc 0 ( không (a;b) ) nghịch biến ad – bc 0bd > 0ba < 0Các dạng bài tậpDạng 6: Tìm tiệm cận Nếu =a =b Hàm có 2 TCN y=a và y=b = = Hàm số có TCĐ x = Dạng 7: Sự tương giao Xét bài toán y = ( C ). Tìm điều kiện của m để đường thẳng y=kx+m cắt ( C ) tại 2 điểm phân biệt thỏa mãn điều kiện Phương pháp chung: Viết phương trình độ giao điểm: = kx+m ax+b = (cx +d) (kx +m) x g(x)=kc + (mc+kd-a)x + md –b =0 x Tìm điều kiện g(x) có 2 nghiệm phân biệt và tìm điều kiện của k(áp dụng Viet)9/3/20XX6+-Trò chơi 9/3/20XXPresentation Title7A. m = -3B. m = 3C. m = 2D. m = 3 – 2 ĐSSSVí dụ 1: Tìm m để đường thẳng d: y = mx+2m+1 cắt đồ thị hàm số ( C ) y = tại hai điểm phân biệt A;B sao cho khoảng cách từ A và B đến trục hoành bằng nhauTrò chơi 9/3/20XXPresentation Title8C. B. A.2 D. ĐSSSVí dụ 2: Cho hàm số y = f(x) = . Biết M là GTLN của hàm số trên khoảng và m là GTNN của hàm số trên , khí đó M+m=?Trò chơi 9/3/20XXPresentation Title9Ví dụ 3:Đường thẳng y = -1 là đường tiệm cần của đồ thị hàm số: B .y = A. y = C. y = ĐSS9/3/20XXPresentation Title10#MadebyShmily

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_toan_hoc_lop_12_on_tap_chuong_i_ung_dung_dao_h.ppt