Bài giảng Giải tích Lớp 12 - Chương II - Bài 5: Phương trình mũ và Logarit (tiết 2) - Trường THPT Nguyễn Trãi

Bài giảng Giải tích Lớp 12 - Chương II - Bài 5: Phương trình mũ và Logarit (tiết 2) - Trường THPT Nguyễn Trãi

Một số phương pháp giải pt mũ:

1. phương pháp đưa về cùng cơ số

2. phương pháp đặt ẩn phụ

3. phương pháp logarit hóa

ppt 17 trang Hoài Vân Nam 03/07/2023 1110
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Giải tích Lớp 12 - Chương II - Bài 5: Phương trình mũ và Logarit (tiết 2) - Trường THPT Nguyễn Trãi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP 
SOẠN GIẢNG: NHÓM TOÁN 
Trường THPT Nguyễn Trãi 
11:21:21 PM 
KIÓM TRA BµI Cò 
Em hãy hoàn thành vào dấu hỏi chấm ? 
11:21:21 PM 
KIÓM TRA BµI Cò 
Em hãy hoàn thành vào dấu hỏi chấm ? 
KIÓM TRA BµI Cò 
1. PHƯƠNG PHÁP ĐƯA VỀ CÙNG CƠ SỐ 
2. PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ 
3. PHƯƠNG PHÁP LOGARIT HÓA 
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PT MŨ 
II. PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT 
 Định Nghĩa (SGK) 
VD1 : Giải phương trình sau : 
BÀI 5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT (TIẾT 2) 
1. PT LOGARIT CƠ BẢN 
Đường thẳng y = -1 
ĐÁP ÁN: Điều kiện x > 0 
Minh họa bằng đồ thị 
I. PHƯƠNG TRÌNH MŨ 
II. PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT 
VD2 : Giải phương trình sau : 
1. PT LOGARIT CƠ BẢN 
ĐÁP ÁN: Điều kiện x > 0 
Chú ý: 
 Định Nghĩa (SGK) 
VD3 : Giải phương trình sau : 
ĐÁP ÁN: Điều kiện x + 3 > 0 
BÀI 5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT 
II. PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT 
VD4 : Giải PT sau : 
1. PT LOGARIT CƠ BẢN 
VD5 : Giải PT sau : 
2. CÁCH GIẢI MỘT SỐ PT LOGARIT ĐƠN GIẢN 
a. PP ĐƯA VỀ CÙNG CƠ SỐ 
Em hãy nêu điều kiện của ẩn x ? 
Em hãy đưa 2 biểu thức logarit về cùng cơ số , sau đó rút gọn vế trái 
ĐÁP ÁN: 
Điều kiện : x > 0 
Vậy PT có 1 nghiệm là x = 9 
BÀI 5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT 
II. PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT 
1. PT LOGARIT CƠ BẢN 
VD5 : Giải PT sau : 
2. CÁCH GIẢI MỘT SỐ PT LOGARIT ĐƠN GIẢN 
a. PP ĐƯA VỀ CÙNG CƠ SỐ 
BÀI 5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT 
ĐÁP ÁN: 
Điều kiện : x > 0 
Vậy PT có 1 nghiệm là x = 2 
VD6 : Giải PT sau : 
Điều kiện : x > 0 
b. PP ĐƯA ĐẶT ẨN PHỤ 
Em hãy biến đổi PT đưa 
log 4 x về logarit cơ số 2 
CHÚ Ý: 
Đặt t = log 2 x , ta có PT: 
* Với t = 3 
* Với t = 
(TM) 
(TM) 
Vậy PT có 2 nghiệm là x = 8; x = 
II. PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT 
1. PT LOGARIT CƠ BẢN 
2. CÁCH GIẢI MỘT SỐ PT LOGARIT ĐƠN GIẢN 
a. PP ĐƯA VỀ CÙNG CƠ SỐ 
BÀI 5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT 
ĐÁP ÁN: 
BÀI 5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT 
VD7 : Giải PT sau : 
HD: 
Điều kiện : 
Đặt t = log 2 x ( t ≠ 0), ta có PT: 
* Với t = 3 
(TM) 
(TM) 
Vậy PT có 2 nghiệm là x = 8; x =2 
x > 0; log 2 x ≠ 0 
* Với t = 1 
b. PP ĐƯA ĐẶT ẨN PHỤ 
II. PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT 
1. PT LOGARIT CƠ BẢN 
2. CÁCH GIẢI MỘT SỐ PT LOGARIT ĐƠN GIẢN 
a. PP ĐƯA VỀ CÙNG CƠ SỐ 
BÀI 5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT 
VD8 : Giải PT sau : 
HƯỚNG DẪN: 
Điều kiện : 
5 - 2 x > 0 
c. PP MŨ HÓA 
b. PP ĐƯA ĐẶT ẨN PHỤ 
II. PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT 
1. PT LOGARIT CƠ BẢN 
2. CÁCH GIẢI MỘT SỐ PT LOGARIT ĐƠN GIẢN 
a. PP ĐƯA VỀ CÙNG CƠ SỐ 
Đây là PT Mũ đã biết cách giải bằng phương pháp đặt ẩn phụ 
BÀI 5. PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT 
BÀI TẬP 3 (SGK TRANG 84) GIẢI CÁC PT SAU: 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
TIẾT SAU LÀ TIẾT BÀI TẬP 
ĐỀ NGHỊ CÁC EM VỀ NHÀ LÀM BÀI TẬP ĐẦY ĐỦ 
MỘT SỐ BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN TRÊN MẠNG INTERNET 
MỘT SỐ BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN TRÊN MẠNG INTERNET 
MỘT SỐ BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN TRÊN MẠNG INTERNET 
11:21:21 PM 
CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH 
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_giai_tich_lop_12_chuong_ii_bai_5_phuong_trinh_mu_v.ppt