Bài giảng Giải tích Lớp 12 - Chương II - Tiết 1, Bài 5: Phương trình mũ và phương trình Lôgarit - Đỗ Anh Tuấn

Bài giảng Giải tích Lớp 12 - Chương II - Tiết 1, Bài 5: Phương trình mũ và phương trình Lôgarit - Đỗ Anh Tuấn

2. Một số phương pháp giải phương trình mũ đơn giản:

a. Phương pháp đưa về cùng cơ số:

- Biến đổi đưa hai vế của phương trình về cùng cơ số và áp dụng phương trình cơ bản, tính chất đã học.

pptx 21 trang Hoài Vân Nam 03/07/2023 940
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Giải tích Lớp 12 - Chương II - Tiết 1, Bài 5: Phương trình mũ và phương trình Lôgarit - Đỗ Anh Tuấn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1. P hương trình mũ cơ bản. 
Phương trình mũ cơ bản có dạng: 
Với , phương trình có nghiệm duy nhất 
Với , phương trình vô nghiệm 
1. P hương trình mũ cơ bản. 
Minh hoạ bằng đồ thị 
- Phương trình là phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hai hàm số và y = b. 
- Số nghiệm của phương trình là số giao điểm của hai đồ thị 
1. P hương trình mũ cơ bản. 
1 
Giải phương trình 
- Đưa vế trái về cùng cơ số 4 , ta được : 
2. Một số phương pháp giải phương trình mũ đơn giản: 
a. Phương pháp đưa về cùng cơ số: 
 Biến đổi đưa hai vế của phương trình về cùng cơ số và áp dụng phương trình cơ bản, tính chất đã học. 
- Đưa vế trái về cùng cơ số , ta được : 
- Đặt , ta có phương trình : 
( loại) 
- Lấy lôgarit hai vế với cơ số 3 , ta được : 
Hướng dẫn sử dụng Game – Kiểm tra bài cũ 
Bước 1 : click chuột vào mảnh ghép để mở ra câu hỏi	Nhấp chuột một cái để xuất hiện đáp án 	Sau đó nhấp chuột vào nút Quay về , trở về màn hình chính của game. 
Bước 2 : Tương tự như vậy cho các mãnh ghép còn lại 
Bước 3 : Sau khi đã mở hết 4 mãnh ghép, sẽ xuất hiện nội dung bài học mà mình sẽ dạy sau đó . Nhấp chuột vào nút Bài học để chuyển qua nội dung bài học 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_giai_tich_lop_12_chuong_ii_tiet_1_bai_5_phuong_tri.pptx