Bài giảng môn Toán học Lớp 12 - Chương I, Bài 1 Khái niệm về khối đa diện

Bài giảng môn Toán học Lớp 12 - Chương I, Bài 1 Khái niệm về khối đa diện

Kim tự tháp Kê-Ốp ở Ai Cập được xây dựng vào khoảng 2500 năm trước công nguyên . Kim tự tháp này là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao 147 m, cạnh đáy dài 230 m. Hãy tính thể tích của nó?

 

ppt 13 trang phuongtran 3600
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Toán học Lớp 12 - Chương I, Bài 1 Khái niệm về khối đa diện", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Xin chào thầy cơ và các em học sinh thân yêu!Chọn một phương án trả lời đúng trong các câu hỏi sauCâu 2. Thể tích khối hộp chữ nhật với 3 kích thước 3cm, 4cm, 5cm là	(A) 23.	 (B) 20. (C) 30. (D) 60.Câu 1. Cho khối lăng trụ cĩ đáy là hình vuơng cạnh 2 và chiều cao là h. Thể tích khối lăng trụ là 2h. 	 (B) 2/3xh.(C) 4h (D)Câu 3. Khối lăng trụ cĩ thể tích là 91(đvtt), diện tích đáy là 13(đvdt), chiều cao của khối lăng trụ là bao nhiêu (đvđd)? 1183.	 (B) 13/91. (C) 7. (D) 7 8.Chú ý :Kim tự tháp Kê-Ốp ở Ai Cập được xây dựng vào khoảng 2500 năm trước công nguyên . Kim tự tháp này là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao 147 m, cạnh đáy dài 230 m. Hãy tính thể tích của nó? Định lý : Thể tích của một khối chóp được tính bằng công thức:* B : diện tích mặt đáy.* h : chiều cao của khối chópABCDHhIII.THỂ TÍCH KHỐI CHÓP:V = 1/3 B .hTrong đó:Chú ý: Thể tích của khối đa diện, khối lăng trụ, khối chóp cũng chính là thể tích của hình đa diện hình lăng trụ, hình chóp tương ứngBhV86?12a?26?34?43aABDCVí dụ : Tính thể tích của khối tứ diện đều có cạnh bằng a.HaMNTRẮC NGHIỆMChọn một phương án trả lời đúng trong các câu hỏi sauCâu 2. Gọi a,b,c lần lượt là ba kích thước của một khối hộp chữ nhật và V là thể tích của khối hộp chữ nhật đĩ. Khi đĩ V được tính theo cơng thức:	A. V=abc B. C. V=3abc. D.Câu 1. Thể tích khối chĩp cĩ diện tích đáy B và chiều cao h là: A. V=B.h B. C. V=3Bh. D.Câu 3. Cho hình chĩp tam giác ABC .Cạnh bên SA vuơng gĩc với mặt đáy và SA=a. Thể tích của khối chĩp bằng , diện tích tam giác ABC là	A.	 B. 	 C. D.Bt: Tính thể tích của khối bát diện đều có cạnh bằng a.ABCDEFOaChú ý :Kim tự tháp Kê-Ốp ở Ai Cập được xây dựng vào khoảng 2500 năm trước công nguyên . Kim tự tháp này là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao 147 m, cạnh đáy dài 230 m. Hãy tính thể tích của nó? -19Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe!

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_toan_hoc_lop_12_chuong_i_bai_1_khai_niem_ve_kh.ppt