Bài giảng Giải tích Lớp 12 - Chương III - Bài 1: Nguyên hàm - Đỗ Anh Tuấn

Bài giảng Giải tích Lớp 12 - Chương III - Bài 1: Nguyên hàm - Đỗ Anh Tuấn

- Nếu tính nguyên hàm theo biến mới u (𝑢=𝑢(𝑥)) thì sau khi tính nguyên hàm, ta phải trở lại biến 𝒙 ban đầu bằng cách thay u bởi 𝑢(𝑥) .

pptx 28 trang Hoài Vân Nam 03/07/2023 670
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Giải tích Lớp 12 - Chương III - Bài 1: Nguyên hàm - Đỗ Anh Tuấn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ta có : 
Ta có : 
Ta có : 
Ta có : 
Ta có : 
Cho . Đặt 
1 
Hãy viết theo và 
Hệ quả : Với ta có : 
Định lí 1 : Nếu  và là hàm số có đạo hàm liên tục thì 
Đặt : 
Chú ý : Nếu tính nguyên hàm theo biến mới u thì sau khi tính nguyên hàm, ta phải trở lại biến ban đầu bằng cách thay u bởi . 
Cách 2 : Áp dụng hệ quả 
ta được : 
Đặt : 
( Bản full sẽ có hiệu ứng trình chiếu từng bước một) 
( Bản full sẽ có hiệu ứng trình chiếu từng bước một) 
( Bản full sẽ có hiệu ứng trình chiếu từng bước một) 
( Bản full sẽ có hiệu ứng trình chiếu từng bước một) 
( Bản full sẽ có hiệu ứng trình chiếu từng bước một) 
( Bản full sẽ có hiệu ứng trình chiếu từng bước một) 
( Bản full sẽ có hiệu ứng trình chiếu từng bước một) 
Đặt : 
Đặt : 
Đặt : 
Đặt : 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_giai_tich_lop_12_chuong_iii_bai_1_nguyen_ham_do_an.pptx