Bài giảng Giải tích Lớp 12 - Chương II - Tiết 29, Bài 5: Phương trình mũ và phương trình Lôgarit (t1)

Bài giảng Giải tích Lớp 12 - Chương II - Tiết 29, Bài 5: Phương trình mũ và phương trình Lôgarit (t1)

Bài toán: Một người gửi tiết kiệm 10 triệu đồng với lãi suất 8,4%/ năm theo hình thức lãi kép.

Số tiền cả vốn và lãi có được sau 3 năm?

Sau bao nhiêu năm người đó có được 100 triệu?

Sau n năm số tiền mà người đó thu được là:

 

ppt 11 trang Hoài Vân Nam 03/07/2023 1060
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Giải tích Lớp 12 - Chương II - Tiết 29, Bài 5: Phương trình mũ và phương trình Lôgarit (t1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ 
ĐẾN DỰ TiẾT HỌC 
Gv: Nguyễn Thị Ngọc Lan 
Lớp: 12A7 
Bài toán: Một người gửi tiết kiệm 10 triệu đồng với lãi suất 8,4%/ năm theo hình thức lãi kép. 
Số tiền cả vốn và lãi có được sau 3 năm? 
Sau bao nhiêu năm người đó có được 100 triệu? 
Sau n năm số tiền mà người đó thu được là: 
? 
Triệu 
? 
Tiết 29: PHƯƠNG TRÌNH MŨ 
và PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT (T1) 
I. PHƯƠNG TRÌNH MŨ 
1) Phương trình mũ cơ bản 
Câu hỏi :Trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình mũ cơ bản? 
C 
O 
y 
1 
a 
1 
x 
1 
a 
1 
x 
O 
y 
0< a <1 
a >1 
b 
b 
log a b 
log a b 
TH1: Nếu b ≤ 0: PT vô nghiệm 
TH2: Nếu b > 0, ta có: 
Ví Dụ 1 : Giải phương trình sau: 
CHÚ Ý: 
2) Cách giải một số phương trình mũ đơn giản 
a) Đưa về cùng cơ số 
Ví dụ 2: Giải phương trình 
 b) Đặt ẩn phụ 
Đặt 
Đặt 
Giải các phương trình mũ sau: 
VÍ DỤ 3 
Nhóm 1: a) - Nhóm 2: b) 
Nhóm 3: c) - Nhóm 4: d) 
Đặt 
Đặt 
	 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
Câu 1: Phương trình có nghiệm: 
A. Vô nghiệm 
A 
Câu 2: Phương trình có nghiệm: 
Câu 3: Phương trình có tập nghiệm: 
B 
C 
Câu 4: là hai nghiệm của phương trình 
 . Tổng bằng: 
D 
Đặt ta có PT: 
 CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ 
ĐẾN DỰ TiẾT HỌC 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_giai_tich_lop_12_chuong_ii_tiet_29_bai_5_phuong_tr.ppt