Bài giảng môn Toán học Lớp 12 - Các dạng đồ thị của hàm số

Bài giảng môn Toán học Lớp 12 - Các dạng đồ thị của hàm số

1. Số điểm cực trị của hàm số:

2. Hàm số

3. Số điểm cực trị của hàm số:

4. Số điểm cực tiểu của hàm số:

5. Số điểm cực trị của hàm số:

6. Hàm số

ppt 21 trang phuongtran 5302
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng môn Toán học Lớp 12 - Các dạng đồ thị của hàm số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG ITính đơn điệu của hàm sốCực trị của hàm sốGTLN – GTNN của hàm sốĐường tiệm cận của đthsKS sự biến thiên và vẽ đths - các bài toán liên quanKhảo sát và vẽ đồ thị hàm số Hàm đa thứcHàm phân thức hữu tỉHàm số bậc ba y = ax3 + bx2 +cx + d(a ≠ 0)CÁC DẠNG ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐHàm số : y = ax4 +bx2 + c (a ≠ 0)CÁC DẠNG ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐHàm số CÁC DẠNG ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐAi nhanh hơn!1. Số điểm cực trị của hàm số: A. 3	 B. 1	 C. 2	 D. 02. Hàm số Đồng biến trên khoảng:A. B. C. D. 3. Số điểm cực trị của hàm số: A. 0	B. 1	C. 2	D. 34. Số điểm cực tiểu của hàm số: A. 0	 B. 1	 C. 2	 D. 3Đáp án: CĐáp án: DĐáp án: BĐáp án: BAi nhanh hơn! 5. Số điểm cực trị của hàm số: A. 3	 B. 1	 C. 2	 D. 06. Hàm số Đồng biến trên khoảng:A. B. C. D. 7. Số điểm cực đại của hàm số: A. 0	B. 1	C. 2	D. 38. Số đường tiệm cận của đths: A. 0	 B. 1	 C. 2	 D. 3Đáp án: AĐáp án: CĐáp án: AĐáp án: CCâu 9Câu 10Câu 11: Câu 12: Câu 13:Câu 14: Câu 15: Đồ thị hàm số có dạng:ABCDCâu 16: Đồ thị hàm số ABCDCâu 17: Đồ thị hàm số ABCDGiao điểm của hai đồ thịSử dụng đồ thị biện luận số nghiệm của phương trình Sự tiếp xúccủa hai đồ thịCác bài toán liên quan khácCác bài toán thường gặp về đồ thịBÀI TẬP TRẮC NGHIỆM18. Hàm số có đồ thị như hình vẽ. Dựa vào đồ thị ta biết đường thẳng y = 3cắt đồ thị hàm số tại A) 4 điểmB) 3 điểmC) 2 điểmD) 1 điểmBÀI TẬP TRẮC NGHIỆMCâu 19. Cho hàm số có đồ thị (C) như hình vẽ. Dựa vào đồ thị (C) hãy cho biết đường thẳng y = cắt đồ thị (C) tại 1 điểm khiBÀI TẬP TRẮC NGHIỆMCâu 20. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Dựa vào đồ thị hàm số hãy cho biếtđường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số tại 4 điểm phân biệt khiBÀI TẬP TRẮC NGHIỆMCâu 21:Tìm m để phương trình có nghiệm ? A) m 1 B) m ≥ 0 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_toan_hoc_lop_12_cac_dang_do_thi_cua_ham_so.ppt