Bài giảng Giải tích Lớp 12 - Tiết 77: Ôn tập cuối năm số phức và các phép toán trên tập số phức

Bài giảng Giải tích Lớp 12 - Tiết 77: Ôn tập cuối năm số phức và các phép toán trên tập số phức

1. Xác định các yếu tố cơ bản của số phức, số phức liên hợp

2. Xác định các yếu tố cơ bản của số phức, số phức liên hợp là kết quả của của việc thực hiện các phép toán cộng, trừ , nhân chia số phức

3. Tìm số phức và các yếu tố cơ bản của số phức thỏa mãn một đẳng thức liên quan đến số phức và số phức liên hợp của nó

4. Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức thỏa mãn điều kiện cho trước

 

pptx 32 trang Hoài Vân Nam 03/07/2023 860
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Giải tích Lớp 12 - Tiết 77: Ôn tập cuối năm số phức và các phép toán trên tập số phức", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NHỚ: 
I 
LUYỆN TẬP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: 
II 
Tiết 77: ÔN TẬP CUỐI NĂM 
SỐ PHỨC VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP SỐ PHỨC 
KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NHỚ: 
I 
Tiết 77: ÔN TẬP CUỐI NĂM 
Hãy hệ thống các kiến thức cơ bản đã học về số phức 
 và các phép toán trên tập hợp số phức ? 
 ( Khuyến khích sử dụng bản đồ tư duy để trình bày ) 
TẬP HỢP SỐ PHỨC 
C 
Mô đun 
Số phức liên hợp 
Điểm biểu diễn 
Đặc biệt 
Số đối của 
Thông số 
a : Phần thực 
b : Phần ảo 
i: Đơn vị ảo ( 
CÁC PHÉP TOÁN 
Số phức b ằng nhau 
Chia 
Nhân 
Trừ 
Cộng 
CASIOSỐ PHỨC 
Tính toán trên tập số phức 
Kí hiệu i 
Tính 
Tìm số phức liên hợp 
SHIFT 
SHIFT 
Tiết 77: ÔN TẬP CUỐI NĂM 
Chú ý 
 SỬ DỤNG MÁY TÍNH HỖ TRỢ GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ SỐ PHỨC: 
LUYỆN TẬP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: 
II 
Khởi động 
Câu 1 
Câu 2 
Câu 3 
Câu 4 
Câu 5 
Câu 7 
Câu 8 
Câu 9 
Câu 10 
Câu 6 
TRANG CUỐI 
HĐ THEO BÀN 
	 - Cá nhân hoạt động tại chỗ trả lời từng câu hỏi, Giải thích cho 
 lựa chọn của mình. 
	 - Ghi nhận khắc sâu các kiến thức vừa ôn qua từng câu hỏi. 
Bài giải 
B 
A 
C 
D 
C âu 1 
A 
Phần thực của số phức bằng 
Chọn A. 
LUYỆN TẬP GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
KHỞI Đ ỘNG 
Bài giải 
C âu 2 
	 Trong các số phức sau số nào là số thuần ảo ? 
Số thuần ảo là số có phần thực bằng 0 nên Chọn B. 
B 
A 
C 
D 
B 
KHỞI Đ ỘNG 
Bài giải 
B 
A 
C 
D 
C âu 3 
D 
Cho số phức . Số phức liên hợp của là 
Chọn D. 
KHỞI Đ ỘNG 
Cùng phần thực và phần ảo đối nhau 
Bài giải 
C âu 4 
Cho số phức . Tìm phần thực và phần ảo của số phức . 
S ố phức có p hần thực bằng và phần ảo bằng 
C 
Phần thực bằng và phần ảo bằng 
D 
Phần thực bằng và phần ảo bằng 
A 
Phần thực bằng và phần ảo bằng 
B 
Phần thực bằng và phần ảo bằng 
D 
KHỞI ĐỘNG 
Bài giải 
B 
A 
C 
D 
C âu 5 
D 
Môđun của số phức bằng: 
Chọn D. 
 Ta có 
KHỞI Đ ỘNG 
Bài giải 
B 
A 
C 
D 
C âu 6 
B 
	 Trên mặt phẳng tọa độ, Điểm biểu diễn số phức 
 là điểm nào dưới đây? 
Chọn B. 
KHỞI Đ ỘNG 
P hần thực -3 hoành độ -3 
và phần ảo 2 tung độ 2 
Bài giải 
B 
A 
C 
D 
C âu 7 
C 
Đ iểm trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn số phức nào sau đây? 
Theo hình vẽ 
Chọn C. 
KHỞI Đ ỘNG 
Bài giải 
B 
A 
C 
D 
C âu 8 
B 
Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp các điểm M(x;y) biểu diễn số phức có phần ảo bằng là đường thẳng: 
Ta có: Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp các điểm M(x;y) biểu diễn số phức có phần ảo bằng là đường thẳng . 
	 Chọn B. 
KHỞI Đ ỘNG 
Bài giải 
C âu 9 
	 Tìm các số thực và thỏa mãn điều kiện: 
Ta có: 
B 
A 
C 
D 
Vậy 
D 
Chọn D. 
KHỞI Đ ỘNG 
Bài giải 
B 
A 
C 
D 
C âu 10 
C 
	 Cho cặp số thực thỏa mãn : 
 . Khi đó tổng bằng . 
Ta có: 
Vậy . 
Chọn C. 
KHỞI Đ ỘNG 
Phân công nhiệm vụ hoạt động theo bàn 
Bàn 1: Câu 11 
Bàn 5: Câu 15 
Bàn 6: Câu 16 
Bàn 7: Câu 17 
Bàn 8: Câu 18 
Bàn 2: Câu 12 
Bàn 3: Câu 13 
Bàn 4: Câu 14 
HĐ NHÓM 
KHỞI ĐỘNG 
	 - Thảo luận theo bàn giải câu hỏi được phân công ra giấy , cử đại 
 diện lên thuyết trình bài làm và trả lời phản biện. 
	 - N hận xét, bổ sung sản phẩm của các bàn khác (nếu có). 
Bài giải 
C âu 11 
Cho hai số phức , . 
 Phần thực của số phức + là 
Ta có: 
B 
A 
C 
D 
 . 
C 
Vậy: Phần thực của số phức + là 3 
HĐ THEO BÀN 
Bài giải 
C âu 12 
Ta có : 
 . 
Vậy số phức có phần ảo bằng . 
B 
A 
C 
D 
C 
Biết , phần ảo của số phức bằng 
HĐ THEO BÀN 
Bài giải 
C âu 13 
 điểm là điểm biểu diễn của số phức trên mặt phẳng tọa độ . 
B 
A 
C 
D 
A 
Cho số phức . Điểm biểu diễn của số phức trên mặt phẳng tọa độ là: 
HĐ THEO BÀN 
Bài giải 
C âu 14 
 Tổng phần thực và phần ảo của số phức là 
 . 
B 
A 
C 
D 
A 
Cho số phức . Tổng phần thực và phần ảo của số phức bằng 
HĐ THEO BÀN 
Bài giải 
C âu 15 
 Số phức liên hợp của là . 
B 
A 
C 
D 
C 
Cho số phức thỏa mãn . 
 Khi đó số phức liên hợp của là: 
HĐ THEO BÀN 
Bài giải 
C âu 16 
 Số phức thỏa mãn là 
B 
A 
C 
D 
B 
Tìm số phức thỏa mãn 
HĐ THEO BÀN 
Bài giải 
C âu 17 
 = 
B 
A 
C 
D 
A 
Tính mô đun của số phức biết 
HĐ THEO BÀN 
Bài giải 
C âu 18 
 Đ iểm là điểm biểu diễn của số phức trên mặt phẳng tọa độ . 
B 
A 
C 
D 
C 
Điểm M trên mặt phẳng tọa độ biểu diễn số phức thỏa mãn là : 
HĐ THEO BÀN 
Phân công nhiệm vụ hoạt động theo nhóm 
Nhóm 1+4: Câu 19 
Nhóm 2+3: Câu 20 
Nhiệm vụ 
TRANG CUỐI 
	 - Thảo luận theo nhóm giải các câu 19 và câu 20 , cử đại diện nhóm 
 trình bày bài ra bảng phụ câu hỏi được phân công . 
	 - Đại diện nhóm thuyết trình bài làm và trả lời phản biện của các 	 nhóm khác. 
	 - Các nhóm chuẩn bị ý kiến, nhận xét, bổ sung cho các nhóm khác. 
	 - Ghi nhận kiến thức theo kết luận của giáo viên. 
HĐ THEO BÀN 
C âu 19 
Tổng phần thực và phần ảo của số phức z thỏa mãn 
 bằng 
B 
A 
C 
D 
C âu 20 
B 
A 
C 
D 
 Đường tròn tâm và bán kính R= 2 
Trong mặt phẳng Oxy. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức thỏa mãn 
 là: 
 Đường tròn tâm và bán kính R= 2 
 Đường tròn tâm và bán kính R= 2 
 Đường tròn tâm và bán kính R= 2 
Bài giải 
C âu 19 
 Gọi , ; .Ta có: 
i 
 . 
Vậy Tổng phần thực và phần ảo của số phức z thỏa mãn 
 là 3+1=4 
B 
A 
C 
D 
B 
Tổng phần thực và phần ảo của số phức z thỏa mãn 
 bằng 
HĐ NHÓM 
Bài giải 
C âu 20 
 Gọi , ; . Khi đó Ta có: 
 Vậy Tập hợp các điểm biểu diễn số phức thỏa mãn 
 là đ ường tròn tâm và bán kính R= 2 
B 
A 
C 
D 
 Đường tròn tâm và bán kính R= 2 
B 
Trong mặt phẳng Oxy. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức thỏa mãn 
 là: 
 Đường tròn tâm và bán kính R= 2 
 Đường tròn tâm và bán kính R= 2 
 Đường tròn tâm và bán kính R= 2 
HĐ NHÓM 
C âu 21 
B 
A 
C 
D 
Số phức liên hợp của số phức thỏa mãn là: 
HĐ NHÓM 
C âu 22 
Trong mặt phẳng Oxy. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức thỏa mãn 
 là: 
B 
A 
C 
D 
 Đường thẳng 
 Đường thẳng 
 Đường thẳng 
 Đường thẳng 
	 BÀI TẬP VẬN DỤNG 
2 
1 
 Tìm số phức và các yếu tố cơ bản của số phức thỏa mãn một 
 đẳng thức liên quan đến số phức và số phức liên hợp của nó 
3 
Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức thỏa mãn điều kiện cho trước 
4 
Xác định các yếu tố cơ bản của số phức, số phức liên hợp 
	 CÁC DẠNG BÀI TẬP CẦN NẮM VỮNG THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA 
Xác định các yếu tố cơ bản của số phức, số phức liên hợp là kết quả của của việc thực hiện các phép toán cộng, trừ , nhân chia số phức 
Bài giải 
C âu 21 
 Gọi , ; .Ta có: 
 . 
Vậy Số phức liên hợp của số phức z thỏa mãn 
 là 
B 
A 
C 
D 
D 
Số phức liên hợp của số phức thỏa mãn là: 
HĐ NHÓM 
Bài giải 
C âu 22 
 Gọi , ; . Khi đó Ta có: 
Vậy Tập hợp các điểm biểu diễn số phức thỏa mãn 
 là đ ường thẳng 
B 
A 
C 
D 
 Đường thẳng 
B 
Trong mặt phẳng Oxy. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức thỏa mãn 
 là: 
 Đường thẳng 
 Đường thẳng 
 Đường thẳng 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_giai_tich_lop_12_tiet_77_on_tap_cuoi_nam_so_phuc_v.pptx