Bài giảng Giải tích Lớp 12 - Chương II - Tiết 39, Bài 3: Lôgarit - Nguyễn Phương Thanh

Bài giảng Giải tích Lớp 12 - Chương II - Tiết 39, Bài 3: Lôgarit - Nguyễn Phương Thanh

Cho số a dương, phương trình đưa đến hai bài toán ngược nhau:

Cho 2 số dương. Số thỏa mãn đẳng thức là lôgarit cơ số a của b, kí hiệu là

 

pptx 29 trang Hoài Vân Nam 03/07/2023 601
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Giải tích Lớp 12 - Chương II - Tiết 39, Bài 3: Lôgarit - Nguyễn Phương Thanh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ 
VỀ DỰ GIỜ LỚP 12A3 
Giáo viên :Nguyễn Phương Thanh 
Tổ :GDTX 
Trung tâm GDNN-GDTX ỨNG HOÀ 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Tìm x để 
Đáp án 
Tìm x để 
GiẢI TÍCH 
12 
TIẾT 39 – BÀI 3 
Tiết 39- BÀI 3. LÔGARIT 
Biết , tính b 
Biết b, tính 
Với 2 số dương luôn 
Tính lũy thừa với số mũ thực 
Khái niệm lôgarit của 1 số 
Cho số a dương, phương trình đưa đến hai bài toán ngược nhau: 
I.KHÁI NIỆM LÔGARIT 
1. Định nghĩa 
Cho 2 số dương . Số thỏa mãn đẳng thức là lôgarit cơ số a của b , kí hiệu là 
 Em hãy cho biết, muốn tính 
t a làm như thế nào? 
Tính là đi tìm số thỏa mãn 
Ví dụ 1 . Tính 
Giải. 
vì 
vì 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Tìm x để 
Đáp án 
Tìm x để 
 Có các số x, y nào để 
hay không ? 
Chú ý: Không có lôgarit của số âm và số 0. 
2. Tính chất 
I.KHÁI NIỆM LÔGARIT 
1. Định nghĩa : 
Cho . Ta có 
Ví dụ 2 . Tính 
HOẠT ĐỘNG NHÓM 
Tính 
GIẢI 
Tiết 39. LÔGARIT 
I.KHÁI NIỆM LÔGARIT 
1. Định nghĩa : 
2. Tính chất: 
II. QUY TẮC TÍNH LÔGARIT 
1. Lôgarit của một tích 
ĐÁP ÁN 
HOẠT ĐỘNG 
Cho 
Tính 
v à so sánh các kết quả . 
I.KHÁI NIỆM LÔGARIT 
1. Định nghĩa : 
2. Tính chất: 
II. QUY TẮC TÍNH LÔGARIT 
1. Lôgarit của một tích 
ĐỊNH LÍ 1 
Cho , ta có 
Lôgarit của một tích bằng tổng các lôgarit . 
Ví dụ 4 . Tính 
CHÚ Ý 
Định lí 1 có thể mở rộng cho tích n số dương 
Tiết 39. LÔGARIT 
I.KHÁI NIỆM LÔGARIT 
1. Định nghĩa : 
2. Tính chất: 
2 . Lôgarit của một thương 
II. QUY TẮC TÍNH LÔGARIT 
1 . Lôgarit của một tích 
ĐÁP ÁN 
HOẠT ĐỘNG 
Cho 
Tính 
v à so sánh các kết quả . 
I.KHÁI NIỆM LÔGARIT 
1. Định nghĩa : 
2. Tính chất: 
2 . Lôgarit của một thương 
II. QUY TẮC TÍNH LÔGARIT 
1 . Lôgarit của một tích 
ĐỊNH LÍ 2 
Cho , ta có 
Lôgarit của một thương bằng hiệu các lôgarit . 
ĐẶC BIỆT 
Ví dụ 5 . Tính 
I.KHÁI NIỆM LÔGARIT 
1. Định nghĩa: 
2. Tính chất: 
3 . Lôgarit của một lũy thừa 
II. QUY TẮC TÍNH LÔGARIT 
1 . Lôgarit của một tích 
Lôgarit của một lũy thừa bằng tích của số mũ với lôgarit của cơ số . 
2 . Lôgarit của một thương 
ĐẶC BIỆT 
Ví dụ 6 . Tính 
3 . Lôgarit của một lũy thừa 
ĐỊNH LÍ 3 
Cho với mọi ta có 
a.Tính: 
b. Cho: 
Tính 
theo a và b 
GIẢI 
a. 
b. 
Ví dụ 7: 
Bài tập vận dụng 
CÂU SỐ 1 
C 
D 
B 
A 
Cho 
Chọn công thức đúng trong các công thức sau. 
CÂU SỐ 2 
Tính 
A 
B 
C 
D 
CÂU SỐ 3 
B 
Tính giá trị của biểu thức 
C 
A 
D 
CÂU SỐ 4 
Tính giá trị của biểu thức 
A 
C 
B 
D 
John Napier 
(1550-1617) 
Người phát minh ra logarit 
Đo độ to nhỏ của âm thanh 
Đo độ pH của dung dịch 
Đo độ chấn động của các trận động đất 
Ứng Dụng Của Logarit 
CỦNG CỐ TOÀN BÀI 
 I . KHÁI NIỆM 
 1 . Định nghĩa: 
 cho 2 số a,b dương, a ≠1: 
 log a b = α a α =b 
 2.Tính chất : 
 cho 2 số a,b dương ,a ≠1: 
 log a 1=0, log a a=1 
 log a (a α )= α , 
II . QUY TẮC TÍNH LÔGARIT 
1 . Lôgarit của một tích: 
Cho 3 số a,b 1 ,b 2 dương, a ≠1: 
log a (b 1 b 2 )=log a b 1 +log a b 2 
2 . lôgarit của một thương: 
Cho 3 số a,b 1 ,b 2 dương, a ≠1: 
BTVN: Học thuộc định nghĩa, các công thức . 
 Đọc phần III, IV SGK. Làm bài 1,2 (SGK-68). 
3. Lôgarit của một lũy thừa: 
Cho 2 số a,b dương, a≠1: 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_hinh_hoc_lop_12_chuong_ii_tiet_39_bai_3_logarit_ng.pptx