Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Giáo dục công dân năm Lớp 12 - Trường THPT Long Khánh

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Giáo dục công dân năm Lớp 12 - Trường THPT Long Khánh

Câu 1: Chị M chủ động làm thủ tục sang tên khi mua lại xe ô tô đã qua sử dụng của người khác là thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A. Tuân thủ pháp luật. B. Sử dụng pháp luật. C. Thi hành pháp luật. D. Áp dụng Nghị định.

Câu 2: Thực hiện pháp luật là hành vi

A. trái pháp luật của cá nhân, tổ chức. B. hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

C. hợp pháp của cá nhân trong xã hội. D. không hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Câu 3: : Cá nhân tổ chức áp dụng pháp luật là các cán bộ công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào quy định của pháp luật để đưa ra quyết định làm phát sinh chấm dứt hoặc thay đổi các

A. quyền và nghĩa vụ. B. ý thức công dân. C. Nghĩa vị công dân. D. Trách nhiệm pháp lí.

Câu 4: Anh N không chấp hành Lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nên Chủ tịch UBND xã xử phạt hành chính với anh. Việc làm của Chủ tịch Ủy ban xã là biểu hiện của hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?

A. Thi hành pháp luật. B. Áp dụng pháp luật. C. Tuyên truyền pháp luật. D. Thực hiện qui chế.

Câu 5: Trong cuộc họp thôn, chị S đứng lên trình bày quan điểm của mình về công tác phụ nữ năm 2018. Khi đi qua phòng họp, anh B thấy quan điểm của chị S đưa ra không hợp lí liền gọi anh C người chủ trì cuộc họp ra ngoài để trao đổi quan điểm của mình. Những ai dưới đây đã sử dụng pháp luật?

A. Chị S. B. chị S, anh C C. anh B, chị S. D. Anh B, anh C.

 

docx 21 trang hoaivy21 7801
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Giáo dục công dân năm Lớp 12 - Trường THPT Long Khánh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT
Câu 1: Chị M chủ động làm thủ tục sang tên khi mua lại xe ô tô đã qua sử dụng của người khác là thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Tuân thủ pháp luật.	B. Sử dụng pháp luật.	C. Thi hành pháp luật.	D. Áp dụng Nghị định.
Câu 2: Thực hiện pháp luật là hành vi
A. trái pháp luật của cá nhân, tổ chức.	B. hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
C. hợp pháp của cá nhân trong xã hội.	D. không hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
Câu 3: : Cá nhân tổ chức áp dụng pháp luật là các cán bộ công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào quy định của pháp luật để đưa ra quyết định làm phát sinh chấm dứt hoặc thay đổi các
A. quyền và nghĩa vụ.	B. ý thức công dân.	C. Nghĩa vị công dân.	D. Trách nhiệm pháp lí.
Câu 4: Anh N không chấp hành Lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nên Chủ tịch UBND xã xử phạt hành chính với anh. Việc làm của Chủ tịch Ủy ban xã là biểu hiện của hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?
A. Thi hành pháp luật.	B. Áp dụng pháp luật.	C. Tuyên truyền pháp luật.	D. Thực hiện qui chế.
Câu 5: Trong cuộc họp thôn, chị S đứng lên trình bày quan điểm của mình về công tác phụ nữ năm 2018. Khi đi qua phòng họp, anh B thấy quan điểm của chị S đưa ra không hợp lí liền gọi anh C người chủ trì cuộc họp ra ngoài để trao đổi quan điểm của mình. Những ai dưới đây đã sử dụng pháp luật?
A. Chị S.	B. chị S, anh C	C. anh B, chị S.	D. Anh B, anh C.
Câu 6: Chỉ cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền mới được
A. thi hành pháp luật.	B. tuân thủ pháp luật.	C. áp dụng pháp luật.	D. sử dụng pháp luật.
Câu 7: Hình thức thực hiện pháp luật nào quy định cá nhân, tổ chức sử dụng đúng các quyền của mình, làm những gì pháp luật cho phép làm?
A. Thi hành pháp luật.	B. Áp dụng pháp luật.	C. Tuân thủ pháp luật.	D. Sử dụng pháp luật.
Câu 8: Năm nay A 15 tuổi lên lớp 10. Để động viên con, bố A đã mua xe máy cúp 50 cho A. Nhưng A đã nói với bố: Con cảm ơn bố, sang năm con sẽ đi học bằng xe này ạ.Bạn A đã thực hiện đúng hình thức thực hiện pháp luật nào?
A. Tuân thủ pháp luật.	B. Thi hành pháp luật.	C. Sử dụng pháp luật.	D. Tuân hành pháp luật.
Câu 9: Cá tổ chức, cá nhân không làm những việc mà pháp luật cấm là
A. áp dụng pháp luật.	B. tuân thủ pháp luật.	C. thi hành pháp luật.	D. sử dụng pháp luật.
Câu 10: Các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì pháp luật cho phép làm là
A. áp dụng pháp luật.	B. thi hành pháp luật.	C. sử dụng pháp luật.	D. tuân thủ pháp luật.
Câu 11: Mọi người chủ động đến cơ quan chức năng để đăng ký tạm trú, tạm vắng là thuộc hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?
A. Tuân thủ pháp luật.	B. Sử dụng pháp luật.	C. Áp dụng pháp luật.	D. Thi hành pháp luật.
Câu 12: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có sự tham gia của cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền?
A. Sử dụng pháp luật.	B. Áp dụng pháp luật.	C. Tuân thủ pháp luật.	D. Thi hành pháp luật.
Câu 13: Đến hạn nộp tiền điện mà X vẫn không nộp. Vậy X không thực hiện hình thức thực hiện pháp luật nào?
A. Thi hành pháp luật.	B. Áp dụng pháp luật.	C. Tuân thủ pháp luật.	D. Sử dụng pháp luật.
Câu 14: Nghi ngờ K lấy trộm máy tính xách tay của mình nên chị M đã tự ý xông vào nhà K để lục soát tìm kiếm. Chị M đã không thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Tuân thủ pháp luật.	B. Sử dụng pháp luật.	C. Áp dụng pháp luật.	D. Thi hành pháp luật.
Câu 15: Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ
A. gia đình.	B. tình bạn.	C. nhân thân.	D. xã hội.
Câu 16: Cơ quan công chức nhà nước có thẩm quyền ra quyết định xử lí người vi phạm pháp luật là hình thức
A. thi hành pháp luật.	B. áp dụng pháp luật.	C. sử dụng pháp luật.	D. tuân thủ pháp luật.
Câu 17: Quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức là
A. áp dụng pháp luật.	B. thực hiện pháp luật.	C. thi hành pháp luật.	D. tuân thủ pháp luật.
Câu 18: Cá nhân, tổ chức sử dụng pháp luật tức là làm những gì mà pháp luật
A. cho phép làm.	B. quy định phải làm.	C. không cho phép làm.	D. quy định cho làm.
Câu 19: Anh N không chấp hành quy định của cơ quan chức năng về việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội nên bị chủ tịch UBND xã ra quyết định xử phạt. Việc làm của Chủ tịch ủy ban xã là biểu hiện của hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?
A. Thi hành pháp luật.	B. Áp dụng pháp luật.	C. Tuyên truyền pháp luật.	D. Thực hiện quy chế.
Câu 20: Hình thức thực hiện nào của pháp luật quy định cá nhân, tổ chức chủ động thực hiện nghĩa vụ, không chủ động thực hiện cũng bị bắt buộc phải thực hiện?
A. Áp dụng pháp luật.	B. Tuân thủ pháp luật.	C. Sử dụng pháp luật.	D. Thi hành pháp luật.
Câu 21: Cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là hình thức
A. áp dụng pháp luật.	B. sử dụng pháp luật.	C. thi hành pháp luật.	D. tuân thủ pháp luật
Câu 22: Trường hợp nào dưới đây thuộc hình thức sử dụng pháp luật?
A. Cá nhân, tổ chức không làm những việc pháp luật cấm.	B. Cá nhân, tổ chức làm những việc pháp luật cho phép.
C. Cơ quan, công chức nhà nước thực hiện nghĩa vụ.	
D. Cá nhân, tổ chức làm những việc pháp luật quy định phải làm.
Câu 23: Cô giáo H đã cho Hội khuyến học phường X mượn ngôi nhà cô được thừa kế riêng làm địa điểm mở lớp học tình thương mặc dù chồng cô muốn dành ngôi nhà đó để gia đình nghỉ ngơi vào cuối tuần. Cô giáo H đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. tuân thủ pháp luật	B. áp dụng pháp luật	C. thi hành pháp luật	D. sử dụng pháp luật
Câu 24: Cá nhân, tổ chức nào dưới đây có quyền áp dụng pháp luật?
A. Mọi cán bộ, công chức nhà nước.	B. Các cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền.
C. Các cơ quan, tổ chức của nhà nước.	D. Mọi công dân trên lãnh thổ Việt Nam.
Câu 25: Cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm là thực hiện pháp luật theo hình thức
A. áp dụng pháp luật.	B. tuân thủ pháp luật.	C. sử dụng pháp luật.	D. thi hành pháp luật.
Câu 26: Chị H sử dụng hành lang của khu chung cư để bán hàng ăn sáng là không thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Áp dụng pháp luật.	B. Tuân thủ pháp luật.	C. Sử dụng pháp luật.	D. Thi hành pháp luật.
Câu 27: Hành vi nào sau đây là không thi hành pháp luật?
A. Không sản xuất pháo trái phép	B. Không vượt đèn đỏ.
C. Không dùng hóa chất làm tươi sống thực phẩm.	D. Không phụng dưỡng cha mẹ già.
Câu 28: H (lớp 2) bị ốm phải đi bệnh viện dài ngày. Để được nghỉ chăm sóc con theo chế độ, mẹ H đã xin giấy xác nhận của bệnh viện nộp cho cơ quan. Việc làm của mẹ H là thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Phổ biến pháp luật.	B. Thi hành pháp luật.	C. Tuân thủ pháp luật.	D. Áp dụng pháp luật
Câu 29: Ông T là Chủ tịch huyện ra quyết định điều động giáo viên tăng cường cho những trường ti ểu học thuộc các xã khó khăn trong huy ện. Ông T đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Tuân thủ pháp luật.	B. Sử dụng pháp luật.	C. Áp dụng pháp luật.	D. Phổ biến pháp luật.
Câu 30: Các tổ chức cá nhân thực hiện nghĩa vụ của mình, làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là
A. sử dụng pháp luật.	B. áp dụng pháp luật.	C. thi hành pháp luật.	D. tuân thủ pháp luật.
Câu 31: Tuân thủ pháp luật là các cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật
A. cho phép.	B. cấm.	C. chỉ định.	D. yêu cầu.
Câu 32: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có chủ thể thực hiện khác với các hình thức còn lại?
A. Áp dụng PL.	B. Tuân thủ PL.	C. Sử dụng PL.	D. Thi hànhPL.
Câu 33: Khi đến Ủy ban nhân dân xã xác nhận lí lịch cá nhân làm hồ sơ du học, bạn X hoàn thiện đầy đủ các thủ tục theo sự hướng dẫn của cán bộ ủy ban. Bạn X đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Áp dụng pháp luật.	B. Tuân thủ pháp luật.	C. Thi hành pháp luật.	D. Điều chỉnh pháp luật.
Câu 34: Các cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây
A. Sử dụng pháp luật.	B. Tuân thủ pháp luật.	C. Áp dụng pháp luật.	D. Thi hành pháp luật.
Câu 35: Trường hợp nào dưới đây thuộc hình thức áp dụng pháp luật?
A. Cá nhân, tổ chức làm những việc pháp luật cho phép.	B. Cá nhân, tổ chức không làm những việc pháp luật cấm.
C. Cá nhân, tổ chức làm những việc pháp luật quy định phải làm.
D. Cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ.
Câu 36: Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe đạp điện là công dân vi phạm hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?
A. Áp dụng pháp luật.	B. Tuân thủ pháp luật.	C. Thi hành pháp luật.	D. Sử dụng pháp luật.
Câu 37: Việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh các quyền, nghĩa vụ của cá nhân là
A. sử dụng pháp luật.	B. giáo dục pháp luật.	C. tuân thủ pháp luật.	D. áp dụng pháp luật.
Câu 38: Anh A lợi dụng đêm tối và sự mất cảnh giác của nhà hàng xóm đã đột nhập vào lấy cắp một số vật dụng có giá trị. Hành vi của anh A là chưa thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Thi hành pháp luật.	B. Sử dụng pháp luật.	C. Tuân thủ pháp luật.	D. Áp dụng pháp luật.
Câu 39: Học sinh đến trường học tập là biểu hiện của hình thức
A. Sử dụng pháp luật.	B. Thi hành pháp luật.	C. Tuân thủ pháp luật.	D. Áp dụng pháp luật.
Câu 40: Ông A là người có thu nhập cao, hằng năm ông A chủ động đến cơ quan thuế để nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp này, ông A đã
A. tuân thủ pháp luật.	B. sử dụng pháp luật.	C. thi hành pháp luật.	D. áp dụng pháp luật.
Câu 41: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã trực tiếp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của một số công dân. Trong trường hợp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã:
A. tuân thủ pháp luật	B. áp dụng pháp luật	C. thi hành pháp luật	D. sử dụng pháp luật
Câu 42: Các tổ chức cá nhân thực hiện quyền của mình,làm những gì mà pháp luật cho phép là
A. sử dụng pháp luật.	B. áp dụng pháp luật.	C. thi hành pháp luật.	D. tuân thủ pháp luật.
Câu 43: Ông V trốn thuế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình là không thực hiện hình thức thực hiện pháp luật nào?
A. áp dụng pháp luật.	B. sử dụng pháp luật.	C. tuân thủ pháp luật.	D. thi hành pháp luật.
Câu 44: Anh U viết bài chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống đuối nước cho người dân. Anh U đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?
A. Sử dụng pháp luật.	B. Áp dụng pháp luật.	C. Tuân thủ pháp luật.	D. Thi hành pháp luật.
Câu 45: Anh A không tham gia buôn bán, tàng trữ và sử dụng các chất ma tuý. Trong trường hợp này, công dân A đã 
A. áp dụng pháp luật.	B. sử dụng pháp luật.	C. thi hành pháp luật.	D. tuân thủ pháp luật.
Câu 46: Sử dụng pháp luật là các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn
A. quy ước của tập thể.	B. các quyền của mình.	C. nguyên tắc của cộng đồng.	D. nội quy của nhà trường.
Câu 47: Ông T là Chủ tịch huyện ra quyết định thực hiện các biện pháp cách ly theo chỉ thị 16 của chúng phủ, sau khi cơ quan chức năng thông báo trên địa bàn có người mắc Covid 19. Ông T đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Phổ biến pháp luật.	B. Tuân thủ pháp luật.	C. Áp dụng pháp luật.	D. Sử dụng pháp luật.
Câu 48: Ông H bất chấp quy định về giãn cách xã hội, vẫn mở cửa hàng kinh doanh ăn uống trên tầng hai với sự tập trung đông người?
A. Áp dụng pháp luật.	B. Thi hành pháp luật.	C. Sử dụng pháp luật.	D. Tuân thủ pháp luật.
Câu 49: Hình thức thực hiện nào của pháp luật quy định cá nhân, tổ chức sử dụng đúng các quyền của mình, làm những gì pháp luật cho phép?
A. Tuân thủ pháp luật.	B. Sử dụng pháp luật.	C. Áp dụng pháp luật.	D. Thi hành pháp luật.
Câu 50: Cá nhân, tổ chức thực hiện đúng các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm là thực hiện pháp luật theo hình thức
A. thi hành pháp luật.	B. sử dụng pháp luật.	C. tuân thủ pháp luật.	D. áp dụng pháp luật.
Câu 51: Hoạt động có mục đích làm cho các quy định của pháp luật đi vào đời sống, trở hành những hành vi hợp pháp của các cá nhân tổ chức là
A. thực hiện pháp luật.	B. tuân thủ pháp luật.	C. thi hành pháp luật.	D. áp dụng pháp luật.
Câu 52: Cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào quy định của pháp luật để đưa ra quyết định phát sinh chấm dứt hoặc thay đổi các quyền nghĩa vụ cụ thể của cá nhân, tổ chức là
A. áp dụng pháp luật.	B. thi hành pháp luật.	C. tuân thủ pháp luật.	D. sử dụng pháp luật.
Câu 53: Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe đạp điện là công dân vi phạm hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?
A. Tuân thủ pháp luật.	B. Thi hành pháp luật.	C. Sử dụng pháp luật.	D. Áp dụng pháp luật.
Câu 54: Việc cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là
A. thi hành pháp luật.	B. giáo dục pháp luật.	C. sử dụng pháp luật.	D. tư vấn pháp luật.
Câu 55: Sử dụng pháp luật là các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà
A. công dân thấy phù hợp.	B. dư luận đang quan tâm.	C. pháp luật cho phép làm.	D. cử tri phải thực hiện.
Câu 56: Công dân thực hiện quyền tự do kinh doanh thông qua việc lựa chọn ngành, nghề, hình thức kinh doanh phù hợp với điều kiện, khả năng của mình là gì?
A. Tuân thủ pháp luật.	B. Áp dụng pháp luật.	C. Thi hành pháp luật.	D. Sử dụng pháp luật.
Câu 57: Ông Y thực hiện quyền kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp này ông Y đã thực hiện hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?
A. Tuân thủ pháp luật.	B. Sử dụng pháp luật.	C. Thi hành pháp luật .	D. Áp dụng pháp luật.
Câu 58: Các tổ chức cá nhân không làm những việc mà pháp luật cấm là
A. tuân thủ pháp luật.	B. thi hành pháp luật.	C. sử dụng pháp luật.	D. áp dụng pháp luật
Câu 59: Ông T gửi đơn tố cáo công ty Z thường xuyên xả chất thải chưa qua xử lí ra môi trường. Ông T đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Áp dụng pháp luật.	B. Sử dụng pháp luật.	C. Tuân thủ pháp luật.	D. Thi hành pháp luật.
Câu 60: Nghi ngờ K đi về từ vùng có dịch, chị M đã tung tin lên mạng xã hội về việc chị A đi từ vùng dịch về mà không thực hiện cách ly dẫn đến có 1 một bị nhiễm Covid 19. Chị M đã không thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Thi hành pháp luật.	B. Sử dụng pháp luật.	C. Áp dụng pháp luật.	D. Tuân thủ pháp luật.
Câu 61: Ông M gửi đơn phản ánh có một số công dân không chấp hành nghiêm túc các quy định về giãn cách xã hội. Ông M đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Áp dụng pháp luật.	B. Sử dụng pháp luật.	C. Thi hành pháp luật.	D. Tuân thủ pháp luật.
Câu 62: Người có thẩm quyền đã áp dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Thu hồi giấy phép kinh doanh.	B. Thay đổi nội dung di chúc.	
C. Xóa bỏ các loại cạnh tranh.	D. Ủy quyền giao nhận hàng hóa.
Câu 63: : Cá nhân đăng kí kinh doanh là thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Thi hành pháp luật.	B. Áp dụng pháp luật.	C. Tuân thủ pháp luật.	D. Sử dụng pháp luật.
Câu 64: Công dân không làm những điều mà pháp luật cấm là
A. tuân thủ pháp luật.	B. vận dụng chính sách.	C. sử dụng pháp luật.	D. thực hiện chính sách,
Câu 65: Ở hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây thì chủ thể có thể thực hiện hoặc không thực hiện quyền được pháp luật cho phép theo ý chí của mình mà không bị ép buộc thực hiện?
A. Tuân thủ pháp luật.	B. Sử dụng pháp luật.	C. Áp dụng pháp luật.	D. Thi hành pháp luật.
Câu 66: Hai ông A và B là cán bộ nhà nước được giao quản lí tài sản nhà nước nhưng đã vô trách nhiệm để thất thoát một số tài sản có giá trị lớn. Hai ông đều bị Tòa án xử phạt. Việc hai ông phải chấp hành bản án của Tòa án là biểu hiện của hình thức thực hiện pháp luật nào?
A. Sử dụng pháp luật.	B. Thi hành pháp luật.	C. Tuân thủ pháp luật.	D. Áp dụng pháp luật.
Câu 67: Tòa án nhân dân huyện X ra quyết định thuận tình li hôn cho vợ chồng anh N. Tòa án nhân dân huyện X đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Áp dụng pháp luật.	B. Tuân thủ pháp luật.	C. Phổ biến pháp luật.	D. Sử dụng pháp luật.
Câu 68: Thi hành pháp luật là các cá nhân, tổ chức chủ động thực hiện nghĩa vụ làm những gì mà pháp luật
A. cho phép làm.	B. khuyến khích làm.	C. cấm không phải làm.	D. quy định phải làm.
Câu 69: Hình thức thực hiện nào của pháp luật quy định cá nhân, tổ chức chủ động thực hiện quyền, không thực hiện cũng không bị ép buộc phải thực hiện?
A. Áp dụng pháp luật.	B. Tuân thủ pháp luật.	C. Thi hành pháp luật.	D. Sử dụng pháp luật.
Câu 70: Chị Q sử dụng vỉ hè để bán hàng ăn sáng là không thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Tuân thủ pháp luật.	B. Thi hành pháp luật.	C. Áp dụng pháp luật.	D. Sử dụng pháp luật.
Câu 71: Sau khi tốt nghiệp Đại học Công nghệ thông tin, H đã xin mở Công ty máy tính và được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận. Việc làm của H là biểu hiện của hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây ?
A. Sáng kiến pháp luật.	B. Sử dụng pháp luật.	C. Tuân thủ pháp luật.	D. Thực hành pháp luật.
Câu 72: Những hoạt động có mục đích làm cho các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống trở thành những hành vi hợp pháp các cá nhân, tổ chức là nội dung khái niệm nào dưới đây?
A. Ban hành pháp luật.	B. Xây dựng pháp luật.	C. Thực hiện pháp luật.	D. Phổ biến pháp luật.
Câu 73: Chị M viết bài chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống cháy nổ cho người dân. Chị M đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?
A. Thi hành pháp luật.	B. Tuân thủ pháp luật.	C. Sử dụng pháp luật.	D. Áp dụng pháp luật.
Câu 74: Anh M và chị H đến Uỷ ban nhân dân xã đăng kí kết hôn. Trong trường hợp này, anh chị đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Áp dụng pháp luật.	B. Tuân thủ pháp luật.	C. Thi hành pháp luật.	D. Sử dụng pháp luật.
Câu 75: Hai bạn trẻ Q và P đến Ủy ban nhân dân xã X là nơi cứ trú của P để đăng ký kết hôn và được lãnh đạo xã chấp thuận. Trong trường hợp này, Ủy ban nhân dân xã X đã
A. sử dụng pháp luật.	B. áp dụng pháp luật.	C. thi hành pháp luật.	D. tuân thủ pháp luật.
Câu 76: Ông T gửi đơn tố cáo công ty Z thường xuyên xả chất thải chưa qua xử lí ra môi trường. Công ty Z đã không thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Áp dụng pháp luật.	B. Tuân thủ pháp luật.	C. Thi hành pháp luật.	D. Sử dụng pháp luật.
Câu 77: M thương hoàn cảnh của A nhà nghèo nên đã lấy trộm tiền của H đem cho A và bị công an bắt. Vậy hành vi của M và công an là vi phạm và thựchiện hình thức thực hiện pháp luật nào sau đây?
A. Áp dụng pháp luật.	B. Tuân thủ pháp luật.	C. Thi hành pháp luật.	D. Sử dụng pháp luật.
Câu 78: Ông D viết bài chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống tai nạn thương tích cho người dân. Ông D đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?
A. Tuân thủ pháp luật.	B. Áp dụng pháp luật.	C. Sử dụng pháp luật.	D. Thi hành pháp luật.
Câu 79: Biết anh H đi công tác nên anh K rủ anh D là nhân viên cùng với anh H tại sở X, đã cùng nhau mở trộm email cá nhân của anh H để lấy thông tin tài liệu. Anh K lấy tài liệu chỉnh sửa và nộp cho giám đốc S. Khi về, anh H phát hiện email của mình bị mở trộm, anh đã làm đơn báo với giám đốc và cơ quan chức năng. Trong trường hợp này, ai dưới đây chưa tuân thủ pháp luật?
A. Anh K. 	B. Anh D anh K. 	 C. Anh H.	D. Anh K và giám đốc S
Câu 80: Phát hiện cán bộ xã X là ông S đã làm giả giấy tờ chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền quỹ xây nhà tình nghĩa của xã, ông D làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng. Lãnh đạo cơ quan chức năng là anh V đã phân công anh N đến xã X xác minh thông tin đơn tố cáo này. Muốn giúp chồng thoát tội, vợ ông S là bà B đưa 50 triệu đồng nhằm hối lộ anh N nhưng bị anh N từ chối. Sau đó, anh N kết luận nội dung đơn tố cáo của ông D là đúng sự thật. Những ai sau đây đã thi hành pháp luật?
A. Ông D, anh V và bà B.	B. ông D, anh N và anh V.	C. Anh V, anh N và bà B.	D. Ông D, ông S và anh V.
Câu 81: B là học sinh lớp 12, vì nghiện chơi điện tử nên thường trốn học. Biết được điều này, bố của B rất tức giận đã đánh và cấm em ra khỏi nhà. B giận bố đã lấy trộm của mẹ 10 triệu đồng và rủ A cùng bỏ đi. A đi kể chuyện của B cho T nghe. Lòng tham nổi lên T và H đã tìm cách bắt, nhốt B lại và chiếm đoạt 10 triệu đồng. Những ai dưới đây đã không tuân thủ pháp luật?
A. Bố con B, T và H.	B. A, T, H.	C. T và H	D. Bố của B.
Câu 82: Do mâu thuẫn trên Facebook nên A và M hẹn gặp C và H để hòa giải. Biết chuyện này, anh trai của A đã rủ N chặn đường gây gổ với H và C. Do bị đuổi đánh nên C đã dùng dao đâm N bị thương nặng. Những ai dưới đây đã không tuân thủ pháp luật?
A. Anh trai A, M, N, H, A.	B. Anh trai A, C, N.	C. Anh trai A, N, M, C, H.	D. H, M, A.
Câu 83: Ông M giám đốc công ti X kí hợp đồng lao động dài hạn với anh T. Nhưng sau 1 tháng anh bị đuổi việc không rõ lí do. Quá bức xúc anh T tìm cách trả thù giám đốc M, phát hiện việc làm của chồng mình chị L đã can ngăn nhưng anh T vẫn thuê X đánh trọng thương giám đốc. Trong trường hợp trên những ai đã thi hành pháp luật?
A. Anh T.	B. Chị L.	C. Ông M.	D. Anh X.
Câu 84: Qua kiểm tra việc buôn bán của các hộ gia đình trong dịp tết nguyên đán, đội quản lí thị trường N đã lập biên bản xử phạt một số hộ kinh doanh do kinh doanh nhiều mặt hàng không có trong giấy phép. Bà M đã đưa phong bì cho đội trưởng K để không phải lập biên bản bị phạt. Anh C trong đội nhìn thấy nhưng cũng lờ đi. Bà M đã thực hiện không đúng những hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?
A. Thi hành pháp luật và sử dụng pháp luật.	B. Tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật.
C. Thi hành pháp luật và tuân thủ pháp luật.	D. Tuân thủ pháp luật và sử dụng pháp luật .
Câu 85: Anh A lợi dụng đêm tối và sự mất cảnh giác của nhà hàng xóm đã đột nhập vào lấy cắp một số vật dụng có giá trị của nhà hàng xóm. Hành vi của anh A là chưa thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Tuân thủ pháp luật.	B. Thi hành pháp luật.	C. Sử dụng pháp luật.	 	D.Áp dụng pháp luật.
Câu 86: Ông A đã đưa hối lộ cho anh B là cán bộ hải quan để hàng hóa của mình nhập khẩu nhanh mà không cần làm thủ tục hải quan mất nhiều thời gian. Phát hiện hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ của A và B, K đã yêu cầu A phải đưa cho mình một khoản tiền nếu không sẽ đi tố cáo A và B. A đồng ý với yêu cầu của K để mọi chuyện được yên. Y là bạn của K biết chuyện K nhận tiền của A đã đi báo với cơ quan chức năng. Trong tình huống này những ai đã thi hành pháp luật pháp luật?
A. anh A.	B. Anh K.	C. Anh B.	D. Anh Y.
Câu 87: Ông A phát hiện chủ tịch UBND xã X là ông Q có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham nhũng nên đã làm đơn tố cáo tới ủy ban nhân dân huyện. Sau đó thanh tra huyên kết luận đơn tố cáo là đúng và đã thi hành kỷ luật ông Q. Khi con ông A đến UBND xã làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động, anh H cán bộ tư pháp là con trai ông Q đã không xác nhận vào hồ sơ với lý do gia đình ông A chưa nộp các khoản đóng góp xây dựng nông thôn mới. Trong trường hợp này những ai đã sử dụng pháp luật?
A. Ông A và con trai.	B. Ông Q và anh H.	C. Ông A và anh H.	D. Ông A, ông Q và anh H.
Câu 88: Trong thời gian D và T yêu nhau, họ thường xuyên chụp ảnh và lưu lại những bức ảnh của nhau trên máy tính của mình. Tuy nhiên gần đây do mâu thuẫn dẫn đến việc 2 người chia tay. Thấy T yêu anh V, thì D tỏ ra bực tức và tuyên bố với K là sẽ tìm cách chia rẽ 2 người. Trong 1 lần vô tình cho K mượn máy tính, thấy trong máy tính có nhiều hình ảnh nhạy cảm của T, K đã đăng lên trang cá nhân của anh V nhằm chia rẽ tình yêu giữa T và V. Trong trường hợp này anh K đã chưa thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới dây ?
A. thi hành pháp luật.	B. sử dụng pháp luật.	C. áp dụng pháp luật.	D. tuân thủ pháp luật.
Câu 89: Anh G có trong danh sách cử tri tại tổ bầu cử X nhưng đến ngày bầu cử anh không đi bỏ phiếu. Ông K, tổ trưởng tổ bầu cử đã đến nhà mắng nhiếc, xỉ nhục anh G và dọa sẽ không cho gia đình anh G tham gia các hoạt động của thôn xóm. Chị H (vợ anh G) đã chửi lại ông K và đuổi ông ra khỏi nhà. Những ai dưới đây chưa thi hành pháp luật?
A. Ông K.	B. Anh G, chị H.	C. Anh G.	D. Ông K, chị H, anh G.
Câu 90: Trên đường chở bạn gái bằng xe đạp điện đi chơi, do phóng nhanh vượt ẩu anh K đã va chạm vào xe của anh H đang đi ngược đường một chiều, nên hai bên đã to tiếng với nhau. Thấy những người đi đường dùng điện thoại để quay video, anh K và bạn gái đã vội vàng bỏ đi. Hỏi những ai dưới chưa tuân thủ pháp luật?
A. Anh K và bạn gái	B. Anh K và anh H.
C. Anh K, bạn gái và người quay video	D. Anh K, anh H và người bạn gái.
Câu 91: Mặc dù xe khách đã hết chỗ ngồi nhưng anh K là tài xế vẫn cho chị H cùng chồng là anh Q lên xe. Bị ép phải ngồi ghép ghế để nhường chỗ cho chị H, anh P là hành khách kịch liệt phản đối, đòi lại tiền vé và bị anh T phụ xe nhổ bã kẹo cao su vào mặt. Do anh N không cho ngồi cùng ghế nên anh Q đã đấm vào mặt anh N. Những ai dưới đây không tuân thủ pháp luật?
A. Anh K, anh T, anh Q và anh N.	B. Anh K, anh P và anh T.
C. Anh T, anh P và anh Q.	D. Anh K, anh T và anh Q.
Câu 92: Khi thấy cô T nhắn tin cho chồng mình để giới thiệu về một số biện pháp giãn cách xã hội do dịch Covid 19, chị P đã nghi ngờ chồng mình có quan hệ tình cảm với cô T, chị P đã bí mật xem tin nhắn của chồng đồng thời thuê chị S đánh cô T với giá 20 triệu đồng. Mặc dù anh K là người yêu của chị S đã can ngăn nhưng chị S đã bí mật đón đường đánh khiến cô T bị thương nặng. Những ai dưới đây đã thực hiện pháp luật?
A. Chị P, cô T	B. Anh K và chị P.	C. Chị S, anh K.	D. Anh K và cô T.
Câu 93: Công ty sinh phẩm ý tế M đã lắp đặt hệ thống xử lí chất thải đạt quy chuẩn kĩ thuật môi trường và tuy nhiên trong đợt phòng chống dịch COVID 19 công ty đã có hành vi sản xuất đồ bào hộ y tế không đạt. Công ty M đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây ?
A. Đã thi hành pháp luật nhưng chưa tuân thủ pháp luật.	B. Đã tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật.
C. Đã áp dụng pháp luật nhưng chưa thi hành pháp luật.	D. Sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật.
Câu 94: Do mẫu thuẫn trong việc phân chia tài sản, A đã xông vào đánh em trai là B, bị thương. Thấy chồng bị đánh, C là vợ của B đã dùng gậy lao vào đánh A nhưng vì được mọi người can ngăn nên A chỉ bị nhẹ, trường hợp này, những ai dưới đây chưa tuân thủ pháp luật?
A. Anh B và chị C	B. Anh A và chị C	C. Anh A, B và chị C.	D. Chỉ mình anh A.
Câu 95: Thấy ông K đốt rừng phòng hộ để làm nương rẫy, ông S nhân viên hạt kiểm lâm bắt và giữ ông K tại đơn vị với sự đồng ý của ông M là Hạt trưởng lúc này đang đi công tác xa. Sau ba ngày, chị Q là người dân sống gần đó phát hiện ông K bị giam và bỏ đói trong nhà kho của hạt kiểm lâm nên đã báo với cơ quan chức năng. Những ai dưới đây không tuân thủ pháp luật?
A. Ông K và ông M.	B. Ông K, ông S và chị Q.	C. Ông S và chị Q.	D. Ông K, ông M và ông S.
Câu 96: Hai cơ sở chế biến thực phẩm của ông T và ông Q cùng xả chất thải chưa qua xử lí gây ô nhiễm môi trường. Vì đã nhận tiền của ông T từ trước nên khi đoàn cán bộ chức năng đến kiểm tra, ông P trưởng đoàn chỉ lập biên bản xử phạt và đình chỉ hoạt động cơ sở chế biến của ông Q. Bức xúc, ông Q thuê anh G là lao động tự do tung tin bịa đặt cơ sở của ông T thường xuyên sử dụng hóa chất độc hại khiến lượng khách hàng của ông T giảm sút. Những ai dưới đây đã áp dụng sai pháp luật?
A. Ông T.	B. Anh G.	C. Ông Q	D. Ông P.
Câu 97: Vì chị H thường xuyên bị ông M lãnh đạo cơ quan gây khó khăn nên anh P chồng chị là phóng viên đã viết bài đăng báo xuyên tạc việc ông M sử dụng ngân sách của đơn vị sai mục đích. Ông M nhờ chị T là chủ tịch công đoàn khuyên vợ chồng chị H nên cải chính nội dung bài báo đó nhưng chị H từ chối. Vì thế ông M không cho chị phát biểu ý kiến trong nhiều cuộc họp sau này. Những ai dưới đây chưa tuân thủ pháp luật ?
A. Anh P, ông M và chị H.	B. Anh P và ông M.	C. Ông M và chị H.	D. Anh P, ông M và chị T.
Câu 98: Được đồng nghiệp là anh N cảnh giới, anh T đột nhập vào nhà bà M lấy trộm chiếc bình cổ rồi bán với giá năm trăm triệu đồng. Ba tháng sau, anh T mời anh K và anh H làm cùng cơ quan đi ăn nhậu. Trong lúc phấn khích, anh K cho anh H xem đoạn phim mà anh đã quay toàn cảnh vụ trộm trên. Sau đó, anh H tố cáo vụ việc với cơ quan công an. Những ai dưới đây đã sử dụng pháp luật?
A. Anh K.	B. Anh N.	C. Anh H.	D. Anh T.
Câu 99: Chủ một cửa hàng thiết bị y tế là anh A đã nhờ chị N, chủ một đại lí thuốc tân dược, bán giúp một lô thuốc X không rõ nguồn gốc. Vì bị thanh tra liên ngành phát hiện và tịch thu toàn bộ lô thuốc X nên chị N không thanh toán tiền cho anh A và còn khai báo anh A là chủ nhân của lô thuốc đó khiến cho anh A vừa bị mất tiền, vừa bị cán bộ chức năng là ông B xử phạt. Biết sự việc này, chị G đã viết bài chia sẻ lên mạng xã hội. Chủ thể nào đã áp dụng pháp luật trong tình huống trên?
A. Anh A và ông B.	B. Ông B.	C. Chị N.	D. Anh A và chị N.
Câu 100: Ông B Chủ tịch xã chỉ đạo chị M là văn thư không gửi giấy mời cho anh H là trưởng thôn tham dự cuộc họp triển khai kế hoạch xây dựng đường liên xã đi qua thôn của anh H. Biết chuyện nên anh K đã thẳng thắn phê bình ông B trong cuộc họp và bị anh T chủ tọa ngắt lời, không cho trình bày hết ý kiến của mình. Bực tức, anh K đã bỏ họp ra về. Những ai dưới đã áp dụng sai pháp luật?
A. Ông B và chị M.	B. Chị M, anh H và anh K.	C. Ông B và anh T.	D. Anh H, anh K và anh T.
VI PHẠM PHÁP LUẬT
Câu 1: Phát hiện bạn trai là anh K có con với người phụ nữ khác, chị L nhờ H lấy máu có nhiễm HIV rồi thuê Q tiêm vào cháu bé. Một ngày sau, mẹ cháu bé vô tình nghe H kể chuyện này với bạn vội đưa con đến bệnh viện. Trong trường hợp này, chị L và chị H cùng chịu trách nhiệm pháp lý nào dưới đây
A. Hành chính.	B. Hình sự.	C. Dân sự.	D. Kỉ luật.
Câu 2: Trạm trưởng trạm y tế phường X là chị B bí mật mở phòng khám tư nhân và thường xuyên sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc điều trị cho bệnh nhân nên bị cơ quan chức năng xử phạt. Chị B đã vi phạm pháp luật nào sau đây?
A. Dân sự và kỉ luật.	B. Hình sự và dân sự.	C. Hành chính và kỉ luật.	D. Kỉ luật và hình sự.
Câu 3: Lò gạch nung truyền thống của ông D, mỗi lần hoạt động khói lò gạch đã ảnh hưởng tới trang trại gia súc của ông H, khí thải khi đốt gạch đã làm thiệt hại lớn đến sản xuất nông nghiệp. Trong trường hợp này ông D sẽ đồng thời phải chịu trách nhiệm 

Tài liệu đính kèm:

  • docxbo_cau_hoi_trac_nghiem_on_tap_mon_giao_duc_cong_dan_nam_lop.docx