Bài giảng Giải tích Khối 12 - Ôn tập chương III: Nguyên hàm. Tích phân và ứng dụng

Bài giảng Giải tích Khối 12 - Ôn tập chương III: Nguyên hàm. Tích phân và ứng dụng

a) Kí hiệu K là khoảng hoặc đoạn hoặc nửa đoạn của tập số thực R

- Hàm số F(x) gọi là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên khoảng K nếu

b) Phương pháp nguyên hàm từng phần

pptx 24 trang Hoài Vân Nam 05/07/2023 1230
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Giải tích Khối 12 - Ôn tập chương III: Nguyên hàm. Tích phân và ứng dụng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
a) Đ ịnh nghĩa nguyên hàm của hàm số f(x) trên một khoảng 
b) P hương pháp tính nguyên hàm. 
a) Kí hiệu K là khoảng hoặc đoạn hoặc nửa đoạn của tập số thực R 
Hàm số F(x) gọi là một nguyên hàm của hàm số f(x) trên khoảng K nếu 
Ta có : 
b) P hương phá p nguyên hàm từng phần : 
Chú ý : một số cách đặt như sau : 
B. Chọn đáp án B 
C Chọn đáp án C 
A. Chọn đáp án A 
D. Chọn đáp án D 
THPT QG 2017 
D. Chọn đáp án D 
B. Chọn đáp án B 
A. Chọn đáp án A 
C. Chọn đáp án C 
THPT QG 2017 
B. Chọn đáp án B 
C Chọn đáp án C 
A. Chọn đáp án A 
D. Chọn đáp án D 
THPT QG 2017 
D. Chọn đáp án D 
B. Chọn đáp án B 
A. Chọn đáp án A 
C. Chọn đáp án C 
THPT QG 2017 
A. Chọn đáp án A 
C. Chọn đáp án C 
B. Chọn đáp án B 
D. Chọn đáp án D 
THPT QG 2017 
B. Chọn đáp án B 
C Chọn đáp án C 
A. Chọn đáp án A 
D. Chọn đáp án D 
THPT QG 2017 
a) Định nghĩa tích phân của hàm số f(x) trên một đoạn 
b) Tính chất của tích phân . 
a) Cho hàm số f(x) liên tục trên [a;b] . Giả sử F(x) là một nguyên hàm của f(x) trên [a;b] . Khi đó hiệu số được gọi là tích phân từ a đến b 
Kí hiệu : 
b) Tính chất 1 : 
Tính chất 2 : 
Tính chất 3 : 
B. Chọn đáp án B 
C Chọn đáp án C 
A. Chọn đáp án A 
D. Chọn đáp án D 
THPT QG 2017 
C. Chọn đáp án C 
B. Chọn đáp án B 
A. Chọn đáp án A 
D. Chọn đáp án D 
THPT QG 2017 
A. Chọn đáp án A 
C. Chọn đáp án C 
B. Chọn đáp án B 
D. Chọn đáp án D 
THPT QG 2017 
D. Chọn đáp án D 
B. Chọn đáp án B 
A. Chọn đáp án A 
C. Chọn đáp án C 
THPT QG 2017 
C. Chọn đáp án C 
B. Chọn đáp án B 
A. Chọn đáp án A 
D. Chọn đáp án D 
THPT QG 2019 
a) Ứng dụng tích phân – Tính diện tích hình phẳng 
b) Ứng dụng tích phân – Tính thể tích . 
Công thức : 
Công thức : 
A. Chọn đáp án A 
C. Chọn đáp án C 
B. Chọn đáp án B 
D. Chọn đáp án D 
THPT QG 2019 
B. Chọn đáp án B 
C Chọn đáp án C 
A. Chọn đáp án A 
D. Chọn đáp án D 
THPT QG 2020 
A. Chọn đáp án A 
C. Chọn đáp án C 
B. Chọn đáp án B 
D. Chọn đáp án D 
THPT QG 2019 
A. Chọn đáp án A 
C. Chọn đáp án C 
B. Chọn đáp án B 
D. Chọn đáp án D 
THPT QG 2018 
A. Chọn đáp án A 
C. Chọn đáp án C 
B. Chọn đáp án B 
D. Chọn đáp án D 
THPT QG 2017 
BÀI TẬP TỰ LUYỆN 
Câu 1: 
Câu 2: 
Câu 3: 
Chúc các em học tập thật tốt! 
Cảm ơn các thầy cô đã đến với tiết ôn tập của lớp! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_giai_tich_khoi_12_on_tap_chuong_iii_nguyen_ham_tic.pptx