Đề thi khảo sát chất lượng môn Giáo dục công dân Lớp 12 - Trường THPT Hồ Nghinh - Năm học 2020-2021 - Mã đề: CD016

Đề thi khảo sát chất lượng môn Giáo dục công dân Lớp 12 - Trường THPT Hồ Nghinh - Năm học 2020-2021 - Mã đề: CD016

Câu 81: Hành vi nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm là hành vi vi phạm

A. hình sự. B. an toàn xã hội.

C. hành chính. D. qui tắc lao động.

Câu 82: Vi phạm pháp luật là hành vi không có dấu hiệu nào dưới đây ?

A. Do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện.

B. Tự tiện thực hiện hành vi.

C. Trái pháp luật có thể là hành động hoặc không hành động.

D. Có lỗi thể hiện ở hành vi cố ý hoặc vô tình.

Câu 83: Do làm ăn ngày càng có lãi, doanh nghiệp tư nhân X đã quyết định mở rộng thêm quy mô sản xuất. Doanh nghiệp X đã thực hiện quyền nào của mình dưới đây?

A. Quyền định đoạt tài sản.

B. Quyền kinh doanh đúng ngành nghề.

C. Quyền chủ động mở rộng quy mô kinh doanh.

D. Quyền tự chủ đăng kí kinh doanh.

Câu 84: Phương tiện đặc thù để thể hiện và bảo vệ các giá trị đạo đức xã hội là

A. pháp luật. B. chính trị. C. văn hóa. D. kinh tế.

Câu 85: Công dân có thể thực hiện quyền tự do ngôn luận bằng cách phát biểu ý kiến nhằm xây dựng cơ quan, trường học

A. ở những nơi công cộng. B. ở những nơi có người tụ tập.

C. ở bất cứ nơi nào. D. trong các cuộc họp của

 

doc 4 trang phuongtran 3080
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi khảo sát chất lượng môn Giáo dục công dân Lớp 12 - Trường THPT Hồ Nghinh - Năm học 2020-2021 - Mã đề: CD016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THPT HỒ NGHINH 
 TỔ SỬ- ĐỊA- GDCD	
THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG (2020- 2021)
 MÔN GDCD LỚP 12
 (Thời gian 50 phút)
 ĐỀ CHÍNH THỨC
Mã đề CD016
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Câu 81: Hành vi nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm là hành vi vi phạm
A. hình sự.	B. an toàn xã hội.
C. hành chính.	D. qui tắc lao động.
Câu 82: Vi phạm pháp luật là hành vi không có dấu hiệu nào dưới đây ?
A. Do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện.
B. Tự tiện thực hiện hành vi.
C. Trái pháp luật có thể là hành động hoặc không hành động.
D. Có lỗi thể hiện ở hành vi cố ý hoặc vô tình.
Câu 83: Do làm ăn ngày càng có lãi, doanh nghiệp tư nhân X đã quyết định mở rộng thêm quy mô sản xuất. Doanh nghiệp X đã thực hiện quyền nào của mình dưới đây?
A. Quyền định đoạt tài sản.
B. Quyền kinh doanh đúng ngành nghề.
C. Quyền chủ động mở rộng quy mô kinh doanh.
D. Quyền tự chủ đăng kí kinh doanh.
Câu 84: Phương tiện đặc thù để thể hiện và bảo vệ các giá trị đạo đức xã hội là
A. pháp luật.	B. chính trị.	C. văn hóa.	D. kinh tế.
Câu 85: Công dân có thể thực hiện quyền tự do ngôn luận bằng cách phát biểu ý kiến nhằm xây dựng cơ quan, trường học
A. ở những nơi công cộng.	B. ở những nơi có người tụ tập.
C. ở bất cứ nơi nào.	D. trong các cuộc họp của cơ quan.
Câu 86: Bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý theo quy định của pháp luật là thể hiện bình đẳng về
A. trách nhiệm trước Tòa án.	B. thực hiện pháp luật.
C. trách nhiệm pháp lý.	D. quyền và nghĩa vụ.
Câu 87: Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của người nào đó được tiến hành khi đủ căn cứ khẳng định ở đó có
A. tranh chấp tài sản.	B. hoạt động tôn giáo.
C. người lạ tạm trú.	D. tội phạm lẩn trốn.
Câu 88: Nhà phân phối F không cung cấp đầy đủ hàng cho anh P đúng thời hạn theo hợp đồng mà không có lí do chính đáng, nên đã gây thiệt hại cho anh P. Hành vi của nhà phân phối F là hành vi vi phạm nào dưới đây?
A. Kỉ luật.	B. Dân sự.	C. Thỏa thuận.	D. Hành chính.
Câu 89: K đã lập kế hoạch giả mạo tên của N và đăng một số tin để người khác hiểu xấu về N. Hành vi này của K đã xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quyền bất khả xâm phạm về đời sống tinh thần.
B. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
C. Quyền được bảo đản an toàn về thư tín, điện tín.
D. Quyền bí mật đời tư.
Câu 90: Nghĩa vụ mà các cá nhân, tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình gây ra là nói về trách nhiệm nào sau đây?
A. Kỷ luật.	B. Pháp lí.	C. Hình sự.	D. Dân sự.
Câu 91: Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của
A. Quân đội.	B. Ủy ban nhân dân.
C. Viện kiểm sát.	D. Công an.
Câu 92: Bất kì ai trong điều kiện hoàn cảnh nhất định cũng phải xử xự theo khuôn mẫu được pháp luật quy định phản ánh đặc trưng cơ bản nào của pháp luật?
A. Tính cưỡng chế.
B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
C. Tính quy phạm phổ biến.
D. Tính quyền lực bắt buộc chung.
Câu 93: Cha mẹ không được ép buộc, xúi giục con làm những điều trái pháp luật là biểu hiện của bình đẳng nào dưới đây trong quan hệ hôn nhân và gia đình ?
A. Bình đẳng giữa cha mẹ và con.	B. Bình đẳng giữa các thế hệ.
C. Bình đẳng về nghĩa vụ của cha mẹ.	D. Bình đẳng về quyền tự do.
Câu 94: Giữ người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành khi có đủ căn cứ để xác định người đó đang chuẩn bị
A. phản bác việc hiến tặng nội tạng.
B. từ chối khai báo dịch tễ.
C. tiến hành li hôn đơn phương.
D. thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng.
Câu 95: Việc bảo đảm tỉ lệ thích hợp người dân tộc thiểu số trong các cơ quan quyền lực nhà nước thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc về
A. chính trị.	B. xã hội.	C. văn hóa.	D. kinh tế.
Câu 96: Các dân tộc được giữ gìn và phát huy phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình, thể hiện các dân tộc đều bình đẳng về
A. văn hóa.	B. giáo dục.	C. kinh tế.	D. chính trị.
Câu 97: Chị Y là công nhân nhà máy sản xuất hàng may mặc, thường xuyên vi phạm quy định về chất lượng sản phẩm. Chị Y đã có hành vi vi phạm nào dưới đây?
A. Hình sự.	B. Kỷ luật.	C. Hành chính.	D. Dân sự.
Câu 98: Pháp luật là hệ thống các
A. quy định chung.	B. quy tắc ứng xử chung.
C. qui tắc xử sự chung.	D. chuẩn mực chung.
Câu 99: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
A. Bắt cóc con tin.	B. Khống chế tội phạm.
C. Theo dõi nạn nhân.	D. Đe dọa giết người.
Câu 100: Mọi văn bản quy phạm pháp luật cấp dưới không được trái với các văn bản do cấp trên ban hành là thể hiện đặc trưng nào sau đây?
A. Tính thực tiễn xã hội.
B. Tính quy phạm phổ biến.
C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.
D. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
Câu 101: Theo quy định của pháp luật, sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công phải tuân theo nguyên tắc nào sau đây?
A. Gián đoạn.	B. Tập trung.	C. Trực tiếp.	D. Ủy nhiệm.
Câu 102: Đánh người gây thương tích là vi phạm quyền
A. tự do về thân thể của công dân.
B. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
C. được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.
D. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.
Câu 103: Pháp luật nước ta mang bản chất của giai cấp nào sau đây?
A. Tư sản.	B. Nông dân.
C. Tầng lớp trí thức.	D. Công nhân.
Câu 104: Bình đẳng trong lao động không bao gồm những nội dung nào dưới đây?
A. Bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.
B. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.
C. Bình đẳng trong việc tổ chức lao động.
D. Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động.
Câu 105: Mọi công dân đều được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật là biểu hiện công dân bình đẳng về
A. quyền và nghĩa vụ.	B. nghĩa vụ và trách nhiệm.
C. trách nhiệm và pháp lý.	D. quyền và trách nhiệm.
Câu 106: Việc vi phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân chủ yếu được thể hiện qua việc làm trái pháp luật nào sau đây?
A. Tự tiện bóc mở thư tín, điện tín của người khác.
B. Đánh người gây thương tích.
C. Khám xét nhà khi không có lệnh.
D. Bắt, giam, giữ người trái pháp luật.
Câu 107: Hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ lao động, quan hệ công vụ nhà nước là
A. vi phạm dân sự.	B. vi phạm kỷ luật.
C. vi phạm hành chính.	D. vi phạm nội quy cơ quan.
Câu 108: Theo quy định của pháp luật, vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc cùng lựa chọn
A. cách sàng lọc giới tính thai nhi.	B. biện pháp kế hoạch hóa gia đình.
C. bảo lưu mọi nguồn thu nhập.	D. định đoạt tài sản công cộng.
Câu 109: Do có mâu thuẫn từ việc thanh toán tiền thuê nhà giữa Công ty TNHH của ông K và bà Y là chủ nhà, bà Y đã gọi hai con trai là M và N đến hành hung ông K, làm ông bị chấn thương. Ông K vội vàng gọi tổ bảo vệ của công ty đến và khống chế hành vi của các con bà Y, tiếp tục dùng vũ lực ép M và N đến nhà kho của công ty gần đó và giam họ suốt gần một ngày cho đến khi có lực lượng chức năng đến giải quyết mới thả ra. Vậy ai là người đã vi phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
A. Ông K, bà Y, M, N và bảo vệ.	B. Ông K và bảo vệ
C. M, N và bảo vệ.	D. Bà Y, M, N.
Câu 110: Biết chồng giấu một khoản thu nhập để làm tài sản riêng, bà L đã tìm cách lấy trộm để cho cháu gái V chung vốn với người yêu (anh K) để mở cửa hàng kinh doanh quần áo. Thấy cửa hàng đắt khách, bà L xui cháu V cất riêng ít tiền vào tài khoản của mình. Biết chuyện này, anh K đã tìm cách để một mình đứng tên cửa hàng đó khiến V bị trắng tay. Trong trường hợp này, những ai đã vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?
A. Vợ chồng bà L và V.	B. Anh K và V.
C. Vợ chồng bà L.	D. Vợ chồng bà L, anh K và V.
Câu 111: Bà S cùng chồng là ông M tự ý bày hoa quả tràn ra hè phố để bán, đồng thời giao cho chị T pha chế hóa chất không rõ nguồn gốc để bảo quản hoa quả được tươi lâu hơn ở trong nhà. Thấy chị P bị dị ứng toàn thân khi giúp mình pha chế hóa chất, chị T đã đưa chị P đi bệnh viện. Sau đó, cơ quan chức năng đã kiểm tra và kết luận toàn bộ số hóa chất mà bà S dùng để bảo quản hoa quả đều do bà N tự mua hóa chất về pha chế và cung cấp khi chưa có giấy phép sản xuất. Những ai dưới đây vi phạm pháp luật hành chính?
A. Bà S, ông M và chị T.	B. Bà S, chị T và bà N.
C. Bà S, ông M, chị T và bà N.	D. Bà S, bà N và ông M.
Câu 112: Chủ một cửa hàng thiết bị y tế là anh A đã nhờ chị N, chủ một đại lí thuốc tân dược, bán giúp một lô thuốc X không rõ nguồn gốc. Vì bị thanh tra liên ngành phát hiện và tịch thu toàn bộ lô thuốc X nên chị N không thanh toán tiền cho anh A và còn khai báo anh A là chủ nhân của lô thuốc đó khiến cho anh A vừa bị mất tiền, vừa bị cán bộ chức năng là ông B xử phạt. Biết sự việc này, chị G đã viết bài chia sẻ lên mạng xã hội. Những ai sau đây không tuân thủ pháp luật?
A. Anh A, chị G và ông B.	B. Anh A và chị N.
C. Anh A và chị G.	D. Anh A, chị N và chị G.
Câu 113: Bị chị P đặt điều nói xấu, lăng mạ trên facebook nên chị H đã chặn đường đánh chị P bị thương nặng. Anh K thấy vậy liền ôm giữ chị H lại nhằm giúp chị P chạy thoát. Trong trường hợp này ai đã vi phạm pháp luật?
A. Chị H và anh K.	B. Chị H, chị P và anh K.
C. Chị H và chị P.	D. Chị P và anh K.
Câu 114: Ông L và ông G cùng nộp hồ sơ	 đăng kí kinh doanh. Biết hồ sơ của mình chưa đủ điều kiện theo quy định, ông L nhờ chị T đưa cho ông H là 	lãnh đạo cơ quan chức năng 50 triệu đồng và được ông H cấp phép kinh doanh cho ông L. Thấy ông L được cấp phép kinh doanh trong khi hồ sơ cùa mình đủ điều kiện nhưng lại chưa được cấp phép, ông G tung tin ông L chuyên bán hàng giả. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?
A. Ông L và ông H.	B. Ông L và ông G.
C. Ổng L, ông H và chị T.	D. Ông H, chị T và ông L.
Câu 115: Chị M là nhân viên công ty S, chị đã tiết lộ định hướng chiến lược và kế hoạch kinh doanh của công ty cho công ty khác và gây tổn thất nghiêm trọng về tài sản. Chị M phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?
A. Dân sự và hành chính.	B. Kỉ luật và hình sự.
C. Hình sự và dân sự.	D. Kỉ luật và hành chính.
Câu 116: Công ty dệt may SĐ đã lắp đặt hệ thống xử lí chất thải đạt quy chuẩn kĩ thuật môi trường và không sản xuất những mặt hàng nằm ngoài danh mục được cấp phép. Công ty SĐ đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây ?
A. Thi hành pháp luật và tuân thủ pháp luật.
B. Sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật.
C. Áp dụng pháp luật và thi hành pháp luật.
D. Tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật.
Câu 117: Ông Y là chủ tịch, bà P phó chủ tịch, anh G, anh H và chị M là nhân viên, anh K là bảo vệ cùng làm việc tại phường X. Trong một cuộc họp, ông Y ngắt lời không cho anh H phát biểu khi anh lên tiếng phê bình chị M. Do anh H phản đối việc bị ngắt lời nên bà P đã yêu cầu anh K buộc anh H phải rời cuộc họp. Vốn có mâu thuẫn từ trước với ông Y, anh G đã viết bài chia sẻ sự việc lên mạng xã hội làm cho uy tín của ông Y bị ảnh hưởng. Những ai sau đây vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân?
A. Ông B, anh H và anh G.	B. Bà P, anh K và anh G.
C. Ông Y và bà P.	D. Anh H và anh G.
Câu 118: Giám đốc một công ty quảng cáo là anh T yêu cầu nhân viên là anh K khống chế và giữ khách hàng là anh R tại nhà kho do anh R có hành vi gây rối. Sau hai ngày tìm kiếm, vợ anh R là chị H phát hiện anh bị giam ở công ty này nên nhờ anh Q đến giải cứu chồng. Vì anh K không đồng ý thả anh R nên anh Q đã đánh anh K bị gãy chân. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
A. Anh K và anh Q.	B. Anh T, anh K và anh Q.
C. Anh T, anh K và chị H.	D. Anh T và anh K. 
Câu 119: Nghi ngờ K lấy trộm máy tính xách tay của mình nên chị M đã tự ý xông vào nhà K để lục soát tìm kiếm. Chị M đã không thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Tuân thủ pháp luật.	B. Thi hành pháp luật.
C. Áp dụng pháp luật.	D. Sử dụng pháp luật.
Câu 120: Ông R là giám đốc, anh Q là phó giám đốc; anh V, anh S và anh M là nhân viên cùng làm việc tại công ty X. Ông R phân công anh V phụ giúp anh S cùng đảm nhận việc sơn tường một tòa nhà. Vì không được sử dụng thiết bị bảo hộ đạt chuẩn như anh S, anh V bị dị ứng toàn thân, phải nằm viện điều trị nên bị ông R kí quyết định sa thải. Trong khi đó, do bị anh M phát hiện việc không trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ đạt chuẩn cho công nhân nên anh Q đã đưa 10 triệu đồng cho anh M và được anh giữ kín việc này. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?
A. Ông R, anh Q và anh M.	B. Ông R và anh M.
C. Anh Q và anh M.	D. Ông R và anh Q.
----------- HẾT ----------

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_khao_sat_chat_luong_mon_giao_duc_cong_dan_lop_12_truo.doc
  • docxĐÁP ÁN KHẢO SÁT 2020-202`1.docx