Đề ôn tập môn Giáo dục công dân Lớp 12

Đề ôn tập môn Giáo dục công dân Lớp 12

Các quyền tự do cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp và Luật qui định mối quan hệ cơ bản giữa

A. Công dân với pháp luật B. Nhà nước với pháp luật

C. Nhà nước với công dân D. Công dân với Nhà nước và pháp luật

|
|

Quyền bất khả xâm phạm được ghi nhận tại điều 20 Hiến pháp 2013 là

A. Quyền tự do nhất B. Quyền tự do cơ bản nhất

C. Quyền tự do quan trọng nhất D. Quyền tự do cần thiết nhất

|
|

Trừ trường hợp phạm tội quả tang, nếu không có quyết định của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của Phê chuẩn của Viện kiểm sát, thì không ai

A. Bị khởi tố B. Bị xét xử C. Bị bắt D. Bị truy tố

|
|

Cơ quan nào sau đây có quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam

A. Hội đồng nhân dân, Viện kiểm sát B. Uỷ ban nhân dân, Toà án

C. Cảnh sát điều tra, Uỷ ban nhân dân D. Viện kiểm sát, Toà án

|
|

 

doc 2 trang hoaivy21 3450
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn tập môn Giáo dục công dân Lớp 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Các quyền tự do cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp và Luật qui định mối quan hệ cơ bản giữa 
A. Công dân với pháp luật 	B. Nhà nước với pháp luật 	
C. Nhà nước với công dân 	D. Công dân với Nhà nước và pháp luật 
| |
Quyền bất khả xâm phạm được ghi nhận tại điều 20 Hiến pháp 2013 là 
A. Quyền tự do nhất 	B. Quyền tự do cơ bản nhất 
C. Quyền tự do quan trọng nhất 	D. Quyền tự do cần thiết nhất 
| |
Trừ trường hợp phạm tội quả tang, nếu không có quyết định của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của Phê chuẩn của Viện kiểm sát, thì không ai 
A. Bị khởi tố 	B. Bị xét xử 	C. Bị bắt 	D. Bị truy tố 
| |
Cơ quan nào sau đây có quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam
A. Hội đồng nhân dân, Viện kiểm sát 	B. Uỷ ban nhân dân, Toà án 
C. Cảnh sát điều tra, Uỷ ban nhân dân 	D. Viện kiểm sát, Toà án 
| |
Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể nghĩa là, không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của Phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp nào?
A. Phạm tội đặc biệt nghiêm trọng 	B. Phạm tội rất nghiêm trọng 	
C. Đang bị truy nã 	D. Phạm tội quả tang 
| |
Viện kiểm sát, Toà án trong phạm vi thẩm quyền theo qui định pháp luật có quyền ra lệnh bắt ai để tạm giam khi có căn cứ họ sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc sẽ tiếp tục phạm tội. 
A. Người phạm tội quả tang 	B. Bị can, bị cáo 
C. Người bị truy nã	D. Người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng 
| |
Trường hợp bắt người khẩn cấp tiến hành khi có căn cứ cho rằng người đó đang chuẩn bị 
A. Thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng 	B. Thực hiện tội phạm nghiêm trọng 
C. Thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng 	D. Thực hiện tội phạm 
| |
Khi có người chính mắt trông thấy và xác nhận đúng là người đã thực hiện tội phạm mà xét thấy cần bắt ngay để người đó không trốn được. Đó là bắt người trong trường hợp
A. truy nã 	B. khẩn cấp	C. nguy hiểm	D. đặc biệt 
| |
Đâu không phải là phạm tội quả tang?
A. Đang thực hiện tội phạm 	B. Ngay sau khi thực hiện tội phạm thì bị phát hiện 
C. Ngay sau khi thực hiện tội phạm thì bị đuổi bắt 	D. Có ý định thực hiện tội phạm thì bị phát hiện
| |
Ông A mất xe máy và khẩn cấp trình báo với công an xã. Trong việc này, ông A khẳng định anh X là người lấy cắp. Dựa vào lời khai báo của ông A, công an xã đã ngay lập tức bắt anh X. Trong trường hợp này việc làm của công an xã là
A. đúng quy định pháp luật.	B. bắt kẻ gian kịp thời. C. bắt người trái phép.	 D. không đúng thẩm quyền.
| |
 “Tự tiện bắt và giam, giữ người là hành vi trái pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh.” là một nội dung thuộc 
A. Bình đẳng về quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân 
B. Khái niệm quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân 
C. Nội dung quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân 
D. Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân 
| |
“Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang.” là một nội dung thuộc 
A. Bình đẳng về quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân 
B. Khái niệm quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân 
C. Nội dung quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân 
D. Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân 
| |
Chủ tịch xã ra lệnh cho công an xã bắt giam 2 chủ hộ vì lí do chậm nộp tiền quỹ lao động công ích. Trong trường hợp này việc làm của chủ tịch xã là
A. đúng quy định pháp luật.	B. bắt người trái phép.	C. làm việc quyết đoán.	D. hơi quá đáng.
| |
Chọn nhận định đúng về quyền bất khả xâm phạm về thân thể 
A. Trong mọi trường hợp, không ai có thể bị bắt 
B. Công an có thể bắt người nếu nghi là phạm tội 
C. Trong mọi trường hợp, chỉ được bắt người khi có quyết định của toà án 
D. Việc bắt người phải theo quy định của pháp luật.
| |
Đặt điều nói xấu người khác là vi phạm quyền 
A. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân 
B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân 
C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân 
D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân 
| |

Tài liệu đính kèm:

  • docde_on_tap_mon_giao_duc_cong_dan_lop_12.doc